Spildevand - hyppigt stillede spørgsmål

Rensning af spildevand bidrager til, at vandkvaliteten i vandløb og søer forbedres - til fælles gavn for borgere og for dyre- og planteliv

Hvor kan jeg læse om reglerne for spildevand, hvor jeg bor?

Her kan du læse, hvad Spildevandsplan 2012-2016 betyder for spildevandsrensning i det åbne land, samt hvordan du kan etablere dit eget spildevandsanlæg eller blive medlem af kloakfællesskabet i Køge Afløb A/S.
Rensning af spildevand bidrager til, at vandkvaliteten i vandløb og søer forbedres - til stor gavn for både borgerne, dyre- og plantelivet. Derfor vedtog folketinget i 1997 en lov om forbedret spildevandsrensning. Arbejdet er startet i byerne, hvor gode resultater er opnået. Nu er turen kommet til det åbne land, og forventningerne til miljøforbedringen i hele EU er store.
Det er Vandplanens krav til spildevandsrensning i det åbne land, der føres ud i livet gennem vedtagelsen af Spildevandsplan 2012-2016. Vandplanen siger, at ejendomme, som udleder spildevand til dræn, vandløb eller søer, er med til at forurene disse, og de enkelte ejendomme skal sørge for at forbedre rensningen af spildevandet inden udgangen af 2014.

Kloakforhold på min ejendom - er min ejendom tilsluttet et kloaksystem?

Spildevandsplanen viser om din ejendom ligger i et kloakeret område – og derved er tilsluttet det offentlige kloaksystem - eller ude i det åbne land. Ejendomme i det åbne land har ikke afløb til et kloaksystem.

Er min ejendom tilsluttet et offentligt eller et privat kloaksystem?

Spildevandsplanen viser om kloaksystemet uden for ejendommen er offentligt eller privat.
I de offentlige kloakerede områder er det KLAR Forsyning, der har ansvaret for vedligeholdelse og drift af ledningerne frem til ejendommens grundgrænse.
I de private kloakerede områder er det ofte grundejerforeningen, der forstår vedligeholdelsen.

Hvor ligger kloakstikket til min ejendom?

Spildevandsplanen viser hvor stikledningerne fra det offentlige kloaksystem er ført ind på grunden. I nyere byggemodninger kan ledningsoplysningerne mangle – man kan så få oplyst placeringen hos KLAR Forsyning.
Ledninger og stik i de private kloakerede områder er ikke vist.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 19.02.21