Spildevandsrensning i det åbne land

Hvis din ejendom ligger i det åbne land og ikke er kloakeret, kan der være nogle krav til forbedret spildevandsrensningen, som du skal være opmærksom på.
Spildevandsplanen viser dels de områder, hvor der i dag er krav til forbedret spildevandsrensning, som allerede er gennemført – og dels de nye områder, som er planlagt til at skulle have forbedret spildevandsrensning.

Skal jeg have forbedret spildevandsrensningen på min ejendom?

Køge Kommune har gennemført indsats for forbedret spildevandsrensning for enkelt ejendomme jf. Vandplan 2009-2015.
Nu følger indsatsen jf. Vandområdeplan 2015-2021, som har udpeget et mindre område ved Slimminge og Gørslev, hvor ejendommene skal have påbud om forbedret spildevandsrensning.

Hvis ejendommen er kloakeret eller har et godkendt anlæg til forbedret spildevandsrensning, som renser spildevandet, så det kan opfylde rensekravet – Renseklasse SO (Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation) vil du ikke modtage et påbud.

Vedlagt Regn- og Spildevandsplan 2021-2026 finder du et Bilag 14 Oversigtskort - Planlagte tiltag åbent land.

Du kan læse Bilag 10 til spildevandsplanen, Spildevand i det åbne land som både guider dig gennem sagsgang og hvad du kan forvente, at skulle forholde dig til. Du kan også læse om forskellige typer af renseanlæg, der opfylder krav om forbedret spildevandsrensning.

Kontakt Spildevand
Opdateret af Miljøafdelingen 12.08.21