Tømningsordning

Alle ejendomme, der er registreret med en bundfældningstank, er automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning. I Køge Kommune er det Klar Forsyning der driver ordningen.

Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af samletanke og bundfældningstanke i Køge Kommune. Bestemmelserne i regulativet vedtages for at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældnings- og samletanke. 

Regulativet omfatter alle ejendomme i Køge Kommune, som har etableret bundfældningstank eller samletank, såsom: flerkammertank, septiktank, trixtank, integreret tank i minibiologisk renseanlæg m.m.
KLAR Forsyning er ansvarlig for tømning af bundfældningstanke for de ejendomme, hvorpå der er indgået aftale om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Du læse mere om tømningsordningen og regulativet for tømningsordningen på Klar Forsynings hjemmeside.

Opdateret af Køge Kommune 25.04.18