Vand i kælderen

Har du oversvømmelse i kælderen, skal du kontakte dit forsikringsselskab

Når man får vand i kælderen

 

Vand i kælderen
Der kan være flere årsager til, at du får vand i kælderen. Ligger din kælder lavt i forhold til afløbssystemet, er du særligt udsat for at få spildevand i kælderen, når det regner meget kraftigt.
Ansvar
KLAR forsyning kan garantere, at vandet bliver afledt i stueplan, men kælderen er den enkelte husstands ansvar. Som husejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom.

 

Hvad gør jeg nu?

Har du oversvømmelse i kælderen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og erstattet de ting, der er blevet skadet.
Her kan du læse Sundhedsstyrelsens råd om forholdsregler efter oversvømmelse med regnvand og kloakvand.
Læs her om din forsikring dækker skaderne ved oversvømmelse på grund af skybrud.
Hvad gør jeg for at undgå vand i kælderen?
Du kan overveje om der overhovedet er brug for et afløb i din kælder. Du skal kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit afløbssystem og vejlede i, hvordan problemerne kan løses. Det er den autoriserede kloakmester, der skal udføre arbejdet.
Oversvømmelse af kælderen, kan normalt forhindres ved at installere en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke, som vil minimere risikoen. Hvis vejbrønden er stoppet skal du kontakte Veje & Byrum

Hvem tømmer min tank?

Ordningen med tømningen af septiktanke, trixtanke, bundfældningstanke og samletanke udføres af Energiforsyningen

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 17.05.21