Borger i Køge Kommune

Borgerservicevindue på rådhuset. Foto: Mike Reuter

Køge Byråd er kommunens øverste myndighed. Byrådet har 27 medlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Byrådet forvalter kommunens anliggender og økonomi. Byrådets beslutninger og bestemmelser forvaltes og udmøntes af kommunens fire forvaltninger. Forvaltningerne varetager blandt andet folkeskoler, dagtilbud, ældrepleje, sundhed, socialforsorg, folkeregister, arbejdsmarked, miljø og teknik, museer og biblioteker her i kommunen.

Byråd, udvalg, dagsordener og referater

Mød Byrådet, læs mere om de stående udvalg og find dagsordner og referater fra møderne her


Forvaltninger og organisering

Læs mere om forvaltningerne og organisationen Køge Kommune her


Takster i kommunen

Her kan du se, hvad det koster at være borger i Køge Kommune


Giv et praj

Støder du fx på et hul i vejen eller en hæk, der skygger for et skilt på din vej rundt i kommunen, så giv os et praj her


Job i Køge Kommune

Find et job sammen med os i Køge Kommune her