Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Hvornår er man enlig?

Folkeregisteradressen er ikke afgørende for, om du betragtes som enlig.

Hvornår er man enlig forsørger ?

Som hovedregel betragtes du som enlig, når du ikke er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold.

Hvis du får sociale ydelser som enlig, skal du dog være opmærksom på, at du godt kan blive vurderet som samlevende, selvom du på papiret bor alene. Folkeregisteradressen er ikke afgørende, når vi vurderer, om du kan få sociale ydelser som enlig.

Ægteskabslignende forhold

Der er ingen faste regler for, hvornår du ikke længere betragtes som enlig. En række faktorer spiller ind, når vi vurderer, om du reelt lever i et ægteskabslignende forhold.

Elementer i et ægteskabslignende forhold er fx:

  • Samliv på trods af forskellige adresser
  • I har en hverdag sammen. Fx overnatter hos hinanden, spiser sammen, har ejendele hos hinanden
  • I deler udgifter til fælles husførelse. Fx husleje, mad, telefon, bil, forsikring
  • Arbejde i hinandens hjem. Fx rengøring, madlavning, reparation og vedligeholdelse, børnepasning
  • Hyppig kontakt efter samlivsophør
  • I har fået børn sammen efter samlivsophør
  • Fælles huskøb.

Kontrolgruppen må ikke foretage kontrolbesøg i bopælssager

Vi kan komme hjem til dig og se bopælen, hvis du inviterer os uopfordret. Vi lytter altid til din forklaring, når vi vurderer en bopælssag.

Hvis vi vurderer, at du lever i et ægteskabslignende forhold, ændrer eller standser vi de sociale ydelser, du har fået som enlig. Du kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn.

Det er socialt snyd, hvis du modtager sociale ydelser som enlig, mens du lever i et ægteskabslignende forhold. Kontakt derfor altid kommunen, hvis du er i tvivl om du er reelt enlig.

Kontakt Borgerservice
Opdateret af Borgerservice 21.06.18