Hvornår er man enlig?

Folkeregisteradressen er ikke afgørende for, om du betragtes som enlig.

Hvornår er man enlig?

Som hovedregel betragtes du som enlig, når du ikke er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold.

Hvis du får sociale ydelser som enlig, skal du dog være opmærksom på, at du godt kan blive vurderet som samlevende, selvom du på papiret bor alene. Folkeregisteradressen er ikke afgørende, når vi vurderer, om du kan få sociale ydelser som enlig.

Ægteskabslignende forhold

Der er ingen faste regler for, hvornår du ikke længere betragtes som enlig. En række faktorer spiller ind, når vi vurderer, om du reelt lever i et ægteskabslignende forhold.

Elementer i et ægteskabslignende forhold er fx:

  • Samliv på trods af forskellige adresser
  • I har en hverdag sammen. Fx overnatter hos hinanden, spiser sammen, har ejendele hos hinanden
  • I deler udgifter til fælles husførelse. Fx husleje, mad, telefon, bil, forsikring
  • Arbejde i hinandens hjem. Fx rengøring, madlavning, reparation og vedligeholdelse, børnepasning
  • Hyppig kontakt efter samlivsophør
  • I har fået børn sammen efter samlivsophør
  • Fælles huskøb

Læs mere om enlighedsbegrebet

Download pjecen Enlig eller samlevende? Vejledning til enlige, der modtager børnetilskud og økonomisk fripladstilskud (pdf) (nyt vindue)

Download pjecen Enlig eller samlevende? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension (pdf) (nyt vindue)

Kontakt Borgerservice
Opdateret af Borgerservice 15.08.19