Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Sundhedspolitik

Køge Kommunes Sundhedspolitik definerer rammerne for arbejdet med sundhed for kommunens borgere

Køge Kommune har siden 2008 arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse som en tværgående opgave, med afsæt i Køge Kommunes Sundhedspolitik. De sundhedspolitiske rammer fastholdes i det fremtidige arbejde, og er således styrende for kommunens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, og for at definerer retningen i planlægning og gennemførelse af aktiviteter på sundhedsområdet.

Køge Kommunes Sundhedspolitik gælder for perioden 2016-2019. I tillæg til sundhedspolitikken er udarbejdet en sundhedspolitisk handleplan 2016-2019, som er politisk godkendt i januar 2016.

Fokusområder

Den Sundhedspolitiske handleplan har fortsat en vision om sundhed for alle, men med særligt fokus på indsatser der styrker arbejdet med ulighed i sundhed. I denne periode rettes der øget interesse for mental sundhed, og herunder arbejdet med meningsfuldhed hos den enkelte. For at kunne handle aktivt med de udfordringer man har i livet – og være vedholdende omkring dette arbejde – er det en forudsætning at have den nødvendige motivation og robusthed til at lykkes. Arbejdet med dette, og med at egen udvikling skal tage afsæt i egne ønsker og ressourcer, er centralt i de sundhedspolitiske handleplaner.

Køge har i den forbindelse identificeret tre overordnede sundhedsspor, som hver indeholder en række konkrete forslag til handleplaner for 2016-2019:
 • Vi skaber sammenhæng mellem sundhed, uddannelse og job.
 • Vi styrker det nære sundhedsvæsen og sammenhæng i sundhedssektoren.
 • Vi understøtter bevægelse for alle.

Sundhedspolitisk handleplan 2016-2019

 Sundhedspolitikken er grundlaget for prioriteringen i denne sundhedspolitiske handleplan, hvor der satses på:

 • At skabe et tættere samarbejde mellem fagområder, så borgere uden for arbejdsmarkedet får en koordineret indsats, fx på tværs af genoptræning og sygedagpengeindsatsen. 
 • At unge med begyndende misbrug får et aldersvarende tilbud, hvor der bliver tænkt på tværs af 18 års grænsen. 
 • At sundhedsfremme løftes i grundskolen.
 • At styrke samarbejdet om de mange borgere med komplekse problemer, der udskrives fra sygehuset.
 • At vi styrker patientsikkerheden og læring med utilsigtede hændelser.
 • At vi i endnu højere grad inddrager velværdteknologiske løsninger og hjælpemidler. 
 • At arbejdet med hygiejne bliver løftet op i et tværgående samarbejde mellem institutioner og de sundhedspersoner der har ansvaret.
 • At idrætsstrategien suppleres med visionen om, at bevægelse og fysisk aktivitet gælder alle målgrupper og at der skabes særlig opmærksomhed på dagtilbud, bevægelse i skolerne, cyklisme samt bevægelse i hverdagen for borgere med nedsat funktionsniveau.

Klik her og læs  Sundhedspolitisk handleplan 2016-2019

Kontakt Forebyggelse og Sundhedsfremme
Opdateret af Forebyggelse og Sundhedsfremme 15.07.16