Andre køretøjer

Læs om hvordan du må parkere andre typer køretøjer, som f.eks. lastbiler, campingvogne, motorcykler og hvor der er el-ladestandere.

Lastbiler

Rundt om i Kommunen findes parkeringspladser, hvor du må parkere en lastbil. Parkeringspladserne er markeret med særlig skiltning. 

Parker med lastbil

Læs i pjecen ”Lastbilparkering” hvilke regler der gælder og se et kort over, hvor der findes lastbil- og busparkeringspladser:

Lastbilparkering

Campingvogne, trailere og andre påhængskøretøjer

Offentlige p-pladser

Campingvogne, trailere og andre påhængskøretøjer (over 3500 kg) må ikke parkeres på offentlige parkeringspladser.

Offentlige- og private fællesveje

Indenfor byzoneskilte må du kun parkere din campingvogn, trailer eller andre påhængskøretøjer på hverdage i dagtimerne, nærmere bestemt i tidsrummet kl. 06-18. 

Lørdage, søndage og helligdage, samt aften og nat på hverdage (kl. 18-06) er det ikke tilladt og parkere på offentlige- og private fællesveje.

Motorcykler

Som udgangspunkt gælder de samme parkeringsregler for motorcykler, som for alle andre motorkøretøjer.

Parker med motorcykel

  • Det er forbudt at standse eller parkere helt eller delvist på fortov. Vær opmærksom på, at fortovet ikke kun er begrænset til fortovsfliserne, men som udgangspunkt dækker arealet fra kantstenen til husmuren.
  • Du må gerne parkere din motorcykel i almindelige parkeringsbåse, men hvis p-båsen er reserveret til f.eks. handicappede eller en særlig køretøjstype, skal du respektere det.
  • Når du parkerer på p-pladser med betalingsparkering, skal du som øvrige køretøjer betale for at parkere.
  • En motorcykel skal ikke anvende p-skive ved parkering på steder med tidsbegrænset parkering. Du er dog stadig forpligtet til at overholde tidsbegrænsningen.

El-biler

I Køge Midtby og ved STC findes parkeringspladser, hvor du kan parkere og oplade din el-bil. Parkering ved ladestander foregår efter samme regler som almindelig parkering (evt. betaling / tidsbegrænsning).

Kort over el-ladestandere


Cykelparkering ved Køge Nord Station


Kommer snart. Mere info følger. 


Ved Køge Nord Station kan du snart tilkøbe dig plads til din cykel i de aflåste cykelskure. 

Der er to cykelskure med plads til 48 cykler i alt. Pladser i cykelskuret fordeles efter først-til-mølle-princippet. 

Det koster 200 kroner for et års oprettelse i systemet.


Sådan opretter du dig: 

For at oprette dig i systemet, har vi brug for nogle oplysninger fra dig. Derfor skal du ringe til Køge Kommunes parkeringskontor på telefon 56 67 25 50. Så hjælper vi med at oprette dig i systemet. 


Sådan kommer du ind i cykelskurene, når du er oprettet:

Cykelskur 1: Send en sms med teksten ”cyk1” til 92 45 18 38

Cykelskur 2: Send en sms med teksten ”cyk2” til 92 45 18 38


Det koster almindelig sms-takst.

Det er ikke nødvendigt at sende en sms for at komme ud af cykelskuret.

 


Opdateret af Anlægsafdelingen 20.08.21