Generel information

Her på siden har vi samlet lidt generel information om parkering i Køge Kommune. Der er lidt om parkeringsafgifter, gebyrer hvis man benytter parkeringsapps og du kan også se de gældende love indenfor parkeringsområdet.

Parkeringsafgifter generelt

Parkeringsvagter

Parkeringsvagternes opgave er at sikre fremkommelighed, færdselssikkerhed, hensigtsmæssig parkering overalt i kommunen, samt at vejlede bilisterne om de gældende regler.

Parkeringsafgifter

Du får en parkeringsafgift, hvis du har overtrådt en af reglerne i færdselsloven eller i Køge Kommunes bekendtgørelse om parkering. På afgiften kan du se, hvilken regel du har overtrådt.
Husk at det er dit eget ansvar som bilist, at sætte dig ind i og overholde de gældende parkeringsregler.

Undgå parkeringsafgifter

De fleste parkeringsafgifter gives, fordi en af nedenstående regler er overtrådt. At du har været i god tro ændre ikke noget.

  • Parker ikke på fortovet – det er forbudt i hele Køge Kommune. Det betyder, at ingen del af bilen under hverken parkering eller standsning må røre fortovet.

  • Din bil skal have en p-skive - og kun én.

  • Indstil p-skiven - en defekt p-skive er ikke gyldig grund til at parkeringsafgiften frafaldes.

  • Standsning eller parkering forbudt skal overholdes.

  • Tidsbegrænsede parkeringer betyder, at en bil helt skal forlade et område. Det er ikke nok at stille p-skiven eller flytte bilen til en anden plads på samme parkeringsplads.

  • Manglende betaling eller udløbet betaling.

Gældende love og bestemmelser

Nedenfor er links til de forskellige love, bekendtgørelser og regler der gælder ved standsning og parkering – dels den overordnede lovgivning, men også særlige regler der gælder i Køge Kommune. 

Husk det er dit eget ansvar at holde dig opdateret med de gældende love og regler.

Opdateret af Anlægsafdelingen 16.06.21