Handicapparkering

Læs om hvordan du parkerer med handicapskilt.

Parkeringspladser for handicappede

Se kort over handicapparkeringspladser i Køge Midtby:

Handicapparkering i Køge Bymidte

Handicapskilt (parkeringskort)

Når du parkerer med et ”handicapskilt”, er du altid fritaget for at skulle betale for at parkere i Køge Kommune, du skal dog være opmærksom på nedenstående regler:

Parkeringsregler med handicapskilt:

  • Handicapskiltet (parkeringskortet/invalidekortet) skal altid ligge synligt i forruden, når du parkerer - Hele forsiden af kortet med serie nr. og start- og udløbsdato skal være synligt udefra.
  • Det er gratis at parkere, når du parkerer med et handicapskilt.
  • Du må parkere 15 minutter på steder hvor alene af- og pålæsning er tilladt.
  • Du må parkere 15 minutter, hvis der enten er skiltet med ”ærindekørsel tilladt” på gågader eller steder med ”parkeringsforbud”.
  • Standsningsforbud skal overholdes.
  • Parkering er tilladt 1 time på steder, hvor der ellers må parkeres 15 eller 30 minutter.
  • Ubegrænset parkering på steder, hvor 1,2 eller 3 timers parkering er tilladt – med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. Er en tidsbegrænsning angivet, skal den følges og p-skiven indstilles.
  • Ubegrænset parkering på steder med de grønne parkeringsautomater.
  • Er der ikke en handicapparkeringsplads, eller er den optaget, må du parkere på en almindelig parkeringsplads på samme vilkår, som gælder for en handicapparkeringsplads.
  • Hvis du har fået oprettet din egen personlige handicapparkeringsplads med bilens registreringsnummer ved hjem eller arbejde og pladsen er på offentlig vej, er det ikke nødvendigt at anbringe parkeringskortet i bilens forrude.

Ovenstående regler gælder for parkering på offentlig vej eller område. På private områder f.eks. ved indkøbscentre, eller på pladser hvor det er private firmaer, der står for kontrollen, skal man følge de regler, som der skiltes med. I de fleste private områder betyder det normal betaling og samme tidsbegrænsning som alle andre. 

Du skal søge om et ”parkeringskort for personer med handicap” hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice, jf. ”Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap”:

Danske Handicaporganisationers Brugerservice
Bekendtgørelsen om parkeringskort for personer med handicap

Tilgængelighedsguiden

Køge Kommune har lavet en guide som angiver de steder i Kommunen, som opfylder kriterierne for tilgængelighed:

Tilgængelighedsguiden 

Etablering af handicapparkeringspladser

Hvis du ønsker at etablere en handicapparkeringsplads på en privat- eller privat-fællesvej, skal du sende en ansøgning til

Opdateret af Anlægsafdelingen 03.08.21