Har du fået en afgift

Nedenfor kan du læse om hvad du skal gøre, hvis du har fået en parkeringsafgift.

Betaling af parkeringsafgift

Hvis du har fået en p-afgift, kan du betale den med FIK-koden på den slip, der sidder på afgiften.

Du skal betale afgiften senest 10 dage efter du har fået den. Hvis du af en eller anden grund ikke betaler afgiften til tiden, sender Køge Kommune en påmindelse om betaling af afgiften. Bliver beløbet ikke indbetalt, vil det medføre en rykkerskrivelse og et gebyr på 250 kr. Udebliver denne betaling også, vil du modtage endnu en rykker, pålagt yderligere et gebyr på 250 kr. 

Hvis det skyldige beløb ikke bliver betalt, vil kravet uden yderligere varsel blive sendt til inddrivelse hos SKAT. SKAT vil herefter på Køge Kommunes vegne inddrive det skyldige beløb ved udlæg, modregning eller indeholdelse i løn.

Pensionister og studerende får ikke rabat.

Bankoverførsel

Hvis du har mistet slippen med FIK-koden kan du indbetale på nedenstående konto nr. med henvisning til bilens registreringsnummer: 

  • Jyske Bank, Fændediget 1A, 4600 Køge - Reg. nr. 5035 Konto nr. 4690005

Ved indbetaling fra udlandet skal følgende, sammen med nummerpladen på bilen oplyses ved indbetaling: 

  • IBAN: DK61 5035 0004 6900 05 - SWIFT: JYBADKKK

Afdragsordning

Har du ikke mulighed for at betale hele beløbet på en gang, kan du kontakte vores økonomiafdeling (tlf. 56 67 24 50) og lave en afdragsordning. Afgiften kan deles i 2-3 rater afhængig af dine økonomiske forhold.

Klage over parkeringsafgifter

Hvis du vil klage over din parkeringsafgift, kan det ske via vores selvbetjeningsløsning. Telefoniske klager behandles ikke. 

At parkeringen har fundet sted i god tro medfører ikke i sig selv, at afgiften kan frafaldes.

Via nedenstående link kan du klage over din parkeringsafgift: 

Klag over parkeringsafgift / se din parkeringsafgift

Afgørelse af klage

Det er Køge Kommune, som vurderer om din klage er berettiget. Du kan derfor ikke klage over afgørelsen til andre højere myndigheder, jf. Færdselsloven §121 stk. 2. 

Hvis du fortsat er uenig i afgørelsen kan køretøjets registrerede ejer eller bruger bede om at få sagen prøvet ved fogedretten, hvilket foretages af SKAT inddrivelsescenter. Dette kræver dog at afgiften ikke er betalt.
Omkostninger forbundet med fogedsagsbehandlingen skal du selv betale, medmindre du får fuldt ud medhold i fogedretten. 

Via nedenstående link kan du se den gældende lovgivning: 

Færdselsloven §121 stk. 2

Opdateret af Anlægsafdelingen 29.09.20