Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Hvis du kommer til skade

Hul i vejen

Hvis du selv kommer til skade på et offentligt areal, fordi der er store huller eller andre store ujævnheder i belægningen, kan du søge erstatning fra kommunen.

Anmeldelse af skade

Du skal sende en skriftlig anmeldelse med følgende oplysninger:

  • Navn, adresse, tlf.nr. og cpr.nr.
  • Dato og tidspunkt for uheldet
  • Det nøjagtige skadested
  • Hvordan skete uheldet
  • Hvilken skade er sket – materiel eller personskade
  • Optag og medsend gerne foto af skadestedet

Husk - erstatningskrav skal dokumenteres med kvittering el.lign.

Benyt dette skema til din anmeldelse.

 

Uheld ved manglende snerydning
Sker uheldet, fordi der ikke er ryddet sne på kommunale fortove, er det den tilstødende grundejer, som er ansvarlig, og et eventuelt erstatningskrav skal rettes til grundejeren.

Forsikring

Køge Kommune er selvforsikret. Køge Kommune er i høj grad blevet selvforsikret. Det betyder, at vi påtager os den økonomiske risiko ved de skader, der sker på f.eks. kommunens bygninger, løsøre, biler og medarbejdere.

Vi gør en stor indsats for at skadesforebygge, så omfanget af skader bliver mindst mulige.

 

Kontakt Forsikringskontoret
Opdateret af Kultur- og Økonomiforvaltningen 20.11.17