Vejene i snevejr

Sneplove rydder sne

Det er en fælles opgave at rydde sne og sørge for at det er sikkert at færdes på veje, stier og fortove. Du kan læse om det serviceniveau der gælder for din vej og hvad klasse 1, 2 og 3 betyder i Regulativ for vinterberedskab side 4 og i Bilag A.

Som husejere skal du rydde sne

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 21 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 21. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx. grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Kommunen rydder sne

Kommunen varetager al snerydning og saltning på offentlige veje og stier – dog med undtagelse af de arealer, hvor grundejeren har hjørnegrund, stiksti og baghave med havelåge, som beskrevet i "Regulativ for vinterberedskab" og den husstandsomdelte folder "Har du vintertjansen?".

Se også kortet nederst på siden.

Staten rydder sne

Vejdirektoratet har vintertjenesten på motorvejene, inklusive fra- og tilkørselsbaner.

Lovgivning

I vores "Regulativ for vinterberedskab og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser" kan du læse mere om kommunens og grundejerens pligter samt klassificering af vejene.

Hvis du er nødt til at køre i ekstremt vintervejr

Hvis det sner meget og vejene er præget af isslag, bør du som udgangspunkt undgå at køre i bil. 

Vær opmærksom på, om politiet eller DMI i de situationer fraråder "al unødvendig udkørsel" eller ligefrem "al udkørsel".

Bliver du alligevel nødt til at køre i ekstremt vintervejr, er det vigtigt at du:

  • har vinterdæk på din bil,
  • medbringer varmt tøj,
  • tjekker at mobilnettet virker og at din mobiltelefon er fuldt opladet.

Du kan tjekke den aktuelle situation på vejene på Vintertrafik.

Hvis du falder på grund af manglende snerydning

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.
For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. Det kan du gøre ved fx. at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat.

Se hvor kommunen salter og rydder sne

Skriv det ønskede vejnavn i søgefeltet og vælg derefter vej og husnummer i "dropdown boksen". Nu vil kortet automatisk zoome ind på adressen. Hvis vejen har en farve, da klik på denne og du vil præcis få at vide, hvilken vejklasse og serviceniveau vejen har.