Kommuneplan

Her finder du kommuneplan og kommuneplanstrategi, når disse er i høring. Kommuneplanen kommer i høring hvert fjerde år. For kommuneplantillæg se under "Lokalplaner og kommuneplantillæg".

Kommuneplanstrategi

Ingen kommuneplanstrategi i høring. Se Arkiv - Kommuneplan

Kommuneplan

Køge Kommuneplan 2021-33
Offentligt bekendtgjort den 3. februar 2022
Se annonce for offentliggørelse
Læs den digitale kommuneplan
Klagefrist til og med den 3. marts 2022.

Opdateret af Køge Kommune 03.02.22