Miljø

Her finder du afgørelser omkring miljø.

Miljøgodkendelser - virksomheder og landbrug

Spildevand

 • Kildebjergs Agre – Afgørelse om afslag på tilladelse til tilslutning til offentlig kloak

  Køge Kommune meddeler afslag på ansøgning  tilslutningstilladelse for nyere rækkehusbebyggelse i Valnøddehaven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger, senest den 2. juni 2022. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
  Du kan læse afgørelsen/høringsudkastet/planen/etc. her.

Jord

 • Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

Jordvarme

 • Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

  Grundvand og drikkevand

  • Boretilladelse og midlertidig indvindingstilladelse til Vandværket Lyngen
   Køge Kommune har truffet afgørelse om boretilladelse og midlertidig indvindingstilladelse til en boring til Vandværket Lyngen. Tilladelsen er gældende fra den 6. juli 2022 til den 6. juli 2023

   Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og de i lovens nævnte organisationer. Klagefristen er den 3. august 2022.

   Tilladelsen kan ses her.

  • Tilladelse til boringer ved Ravnsborgvej og Obovej
   Køge Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til boringer ved Ravnsborgvej og Obovej. Tilladelsen er gældende fra den 6. juli 2022 til den 6. juli 2023. 

   Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er den 3. august 2022.

   Tilladelsen kan ses her.

  • Kontrolprogram for Tureby Alkestrup Vandværk
   Køge Kommune har truffet afgørelse om kontrolprogram for Tureby Alkestrup Vandværk. Kontrolprogrammet gælder fra den 5. juli 2022 til den 5. juli 2027. 

   Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel , væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er senest den 2. august 2022.

   Kontrolprogrammet kan ses her.

  • Kontrolprogram for Bjæverskov Vandværk
   Køge Kommune har truffet afgørelse om kontrolprogram for Bjæverskov Vandværk. Kontrolprogrammet gælder fra den 28. juni 2022 til den 28. juni 2027. 

   Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel , væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er senest den 26. juli 2022.

   Kontrolprogrammet kan ses her.

  • Tilladelse til en erstatningspejleboring fra HOFOR ved Lellinge
   Køge Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til etablering af 1 stk. A-boring som en erstatningspejleboring. Denne pejleboring skal erstatte en nuværende gammel pejleboring fra HOFOR med DGU nr. 212.55. Pejleboringen er permanent og skal monitere grundvandsspejlet. 
   Tilladelsen kan ses her.  

   Klagefristen er den 22. juli 2022.

  • Tilladelse til moniteringsboringer ved SH4 Nord, Søndre Havn
   Køge Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til etablering af moniteringsboringer ved SH4 Nord, Søndre Havn. Tilladelsen er gældende til 31. januar 2024.
   Tilladelsen kan ses her.

   Klagefristen er den 22. juli 2022.

  • Kontrolprogram for Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk
   Køge Kommune har truffet afgørelse om kontrolprogram for Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk. Kontrolprogrammet gælder fra den 8. juni 2022 til den 8. juni 2027. 

   Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel , væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er den 6. juli 2022.

   Se kontrolprogrammet her.

  • Tilladelse til boringer, grundvandssænkning og reinfiltration på Lykkebækvej 1, 4600 Køge – Sjællands Universitetshospital, Køge.
   Køge Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til etablering af boringer, grundvandssænkning og reinfiltration på Lykkebækvej 1, 4600 Køge – Sjællands Universitetshospital, Køge. 

   Tilladelsen er gældende til 31. december 2024. Klagefristen er den 17. juni 2022.

   Se tilladelsen A-boringen her.

  Vandløb

  Natur

  • Reduktion af åbeskyttelseslinjen
   I medhør af naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 1 har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 5-11 – Vedskølle.
   Se annonce med klagevejledning

  • Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen
   Kystdirektoratet har truffet afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Køge Marina og Tangmoseskoven (hele eller dele af matr.nr. 3d, 11tø, 11ua, 11ub, 11uc, 11ud, 11ue, 11uf, 11uh, 11uu, 11uv, 11uæ, 11uø, 11vi, 11vu, 11vx, 11xo, 11xp, 11xq, 11xr, 72 og 71, Køge Markjorder).
   Se annoncen 

  Miljø

  • Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af metalskrotoplag HJM Recycling Køge A/S, Nordhavnsvej 24, 4600 Køge
   Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til oplag af metalskrot til HJM Recycling Køge A/S på Nordhavnsvej 24, 4600 Køge.

   Klik her for at downloade tillægget til miljøgodkendelsen (inklusiv tilslutningstilladelsen).

   Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 13. juli 2022. 

   Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

   Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

  • Revurdering af Scanfield ApS miljøgodkendelse
   Køge Kommune (tilsynsmyndigheden) agter at tage Scanfield ApS’ miljøgodkendelse op til revurdering. Scanfield ApS (Junckersvej 10, 4600 Køge) er en ”bilag 1-virksomhed” og det betyder blandt andet, at kommunen skal lægge relevante BAT-konklusioner, der er vedtaget og offentliggjort af EU-Kommissionen, til grund i forbindelse med revurderingen.

   Kommunen må ikke træffe afgørelse, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om tilsynsmyndighedens udkast til afgørelsen.

   Enhver kan senest den 16. juni 2022 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse og enhver har ret til at kommentere udkastet til afgørelsen senest den 7. juli 2022.
   Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. På anmodning kan sagens akter blive stillet til rådighed på kommunen nedenstående adresse.

   Kommentarer og spørgsmål og anmodning om sagens akter kan rettes til:
   Køge Kommune
   Afdeling for Plan, Byg og Miljø
   Att.: Jurjen de Boer
   Torvet 1
   4600 Køge
   E-mail: Miljoe@koege.dk
   Tlf.: 56 67 25 00

  • Tillæg til opstilling af kabelskræller hos Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16 og 19
   1.06.22
   Køge Kommune har udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen til Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16 og 19, 4600 Køge. 
   Tillægget giver Stena miljøgodkendelse til at opstille en kabelskræller til skrælning af plastkapper på søkabler, samt øget til omsætning og oplag af dæk, plast og kabler.

   Tillægget til Miljøgodkendelsen gives efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

   Klik her for at downloade miljøgodkendelsen

   Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger, dvs. senest den 29. juni 2022
   Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling findes som bilag 1 i miljøgodkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’ hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

  Øvrige afgørelser

  • Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

  Kontakt
  Opdateret af Indhold 06.07.22