Hjælp til at stemme

Du kan få hjælp til at stemme på valgdagen eller til at brevstemme, hvis du har behov for det.

Hjælp til at stemme på valgdagen

Hvis du har brug for hjælp til at få læst stemmesedlen op eller til at sætte krydset, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan i stedet vælge at få hjælp af en person, som du selv vælger (en personlig hjælper), for eksempel et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. Hvis du får hjælp af en personlig hjælper, som du selv har udpeget, skal der dog også altid være en valgstyrer eller tilforordnet vælger til stede, når du afgiver din stemme.

For at få hjælp til at stemme kræver det endvidere, at du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig med at sætte krydset, utvetydigt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra, eller at det bliver formidlet ved hjælp af en tolk.  
Hvis du har en umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du bede om at få hjælp til stemmeafgivningen alene af en hjælper, som du selv udpeger (personlig hjælper). Det er en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske herom.

Få hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at stemme, hvis du vælger at brevstemme før valgdagen. Hjælpen får du her af den eller de stemmemodtagere, der sørger for brevstemmeafgivningen. 

På samme måde som når du har brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du i stedet for den ene stemmemodtager udpege en personlig hjælper. Udover den personlige hjælper skal der dog også altid være en stemmemodtager med, når du har brug for hjælp til at brevstemme.

Tilsvarende har du mulighed for at bede om hjælp til stemmeafgivningen alene af en hjælper, som du selv udpeger, hvis du har en umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Tavshedspligt

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide omkring, hvad du har stemt. Det gælder også oplysning om du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må den personlige valgte hjælper selvfølgelig heller ikke.

Skift afstemningssted

Hvis du på grund af handicap eller manglende førlighed ønsker det, kan du skifte til et andet afstemningssted. Du finder ansøgningen her i ugerne op til et valg http://valg.oim.dk 


Opdateret af Køge Kommune 21.06.21