Hvem kan stemme?

Hvem har valgret?

Valgret har alle, som på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i Køge Kommune, og som herudover enten:


1. er dansk statsborger
2. er statsborger i et andet EU-land
3. er statsborger i Island eller Norge
4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Med virkning fra den 1. juli 2017 er valgretten til kommunalbestyrelsen (Byrådet) og regionsrådet dog afskaffet for udlændinge, der befinder sig i Danmark på tålt ophold, udlændinge, der er udvist af Danmark ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse, samt udlændinge, der fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Opdateret af Køge Kommune 21.06.21