Hvis du er flyttet

Hvis du flytter eller anmelder flytning i perioden op til valget, skal du være opmærksom på følgende regler:

1. Flyttet inden for Køge Kommune?

Hvis du efter den 1. november 2021 er flyttet eller har anmeldt flytning inden for Køge Kommune, bliver du ikke optaget på valglisten under din nye bopæl.

Du kan naturligvis stadig stemme, enten ved på valgdagen at møde personligt op på afstemningsstedet for din gamle bopæl eller ved at brevstemme.

2. Er du flyttet til Køge Kommune fra en anden kommune?

Sker flytningen fra og med onsdag den 10. november 2021, har du mistet retten til at stemme til kommunalvalget. Du kan dog fortsat stemme til regionalvalget, hvis du er flyttet inden for Region Sjællands område. Dette skal i givet fald ske i den kommune, du er fraflyttet.

3. Er du flyttet til Køge Kommune fra Færøerne, Grønland eller udlandet?

Du skal være flyttet, have anmeldt flytningen og folkeregistret skal have accepteret flytningen senest tirsdag den 9. november 2021, for at du kan stemme til kommunal- og regionalvalget. Er dette ikke sket, kan du ikke stemme til hverken kommunal- eller regionalvalget.

Du kan brevstemme på ethvert Borgerservicecenter i landet fra tirsdag den 5. oktober til og med fredag den 12. november 2021 kl. 16.00.


I Køge Kommune kan du brevstemme i Borgerservice, Torvet 1, 4600 Køge,  inden for normal åbningstid samt lørdag den 30. oktober 2021 og lørdag den 6. november 2021 i tidsrummet kl. 10-13.

På Borup Bibliotek kan du brevstemme: mandag kl. 13-17, tirsdag kl. 10-13, onsdag og torsdag kl. 13-17 samt fredag kl. 13-16.  

Borgerservice på Rådhuset

Mandag – onsdag: 09:00 – 14:00
Torsdag: 12:00 – 18:00
Fredag: 09:00 – 13:00

Du skal møde personligt og medbringe legitimation, i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Opdateret af Køge Kommune 05.10.21