Til politiske partier

Tirsdag den 16. november 2021 skal der vælges 27 medlemmer til Køge Byråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Læs mere om hvem der kan være kandidat, om kandidatlister, valgforbund mm.

Kandidatlister

For at stille op til kommunalvalget skal man være opført på en kandidatliste.

En kandidatliste skal være underskrevet af mindst 25 vælgere (stillere) og være udfyldt på en af Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendt blanket. Blanketterne kan hentes i Borgmestersekretariatet på Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge. 
Det er muligt at søge valgbestyrelsen om fritagelse for kravet om stillere for de kandidatlister, der opnåede valg ved kommunalvalget i 2017, og som fortsat er repræsenteret i Byrådet. 

Regler om mulighed for at blive fritaget for at have stillere for kandidatlisten

Fra kommunens side skal vi særligt gøre opmærksom på de lovregler, der giver kandidatlister (partier), der opnåede repræsentation i Byrådet ved sidste kommunalvalg, og som fortsat er repræsenteret i Byrådet, mulighed for at søge valgbestyrelsen om at blive fritaget for at have stillere for listen.

I Køge Kommune drejer det sig om følgende partier:

  • Socialdemokratiet (A)
  • Det Konservative Folkeparti (C)
  • Socialistisk Folkeparti (F)
  • Dansk Folkeparti (O)
  • Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
  • Enhedslisten – De Rød-Grønne (Ø).


En forudsætning for, at valgbestyrelsen kan fritage listen for kravet om stillere er, at der er identitet mellem den kandidatliste, der opnåede valg ved sidste valg og den kandidatliste, som ønsker sig fritaget for kravet om stillere. 

Identitetskravet betyder ikke, at det skal være de samme mennesker, der opstiller igen, men der er en overgrænse for, hvor mange partiskift der må have været indenfor kandidatlisten. Hvis over halvdelen af de oprindeligt valgte har skiftet parti eller er blevet løsgængere, er konsekvensen, at der som udgangspunkt ikke vil være den fornødne identitet.

Kandidatlister, der ønsker at ansøge valgbestyrelsen om at blive fritaget for kravet om stillere skal aflevere kandidatlister senest tirsdag den 14. september 2021, kl. 12.00 i Borgmesterkontoret på Køge Rådhus  (den grønne dør med tallet 2 på i rådhusgården) Torvet 1, 4600 Køge. Kandidatlisterne kan tidligst afleveres tirsdag den 31. august 2021. 

Valgbestyrelsen vil herefter – og senest tirsdag den 21. september 2021 kl. 12 – meddele de enkelte kandidatlister om de er fritaget for kravet om stillere.

Kandidatlister, der ikke kan eller ikke ønsker at blive fritaget for kravet om stillere

Kandidatlister, der ikke kan eller ikke ønsker, at ansøge valgbestyrelsen om at blive fritaget for kravet om stillere skal afleveres senest tirsdag den 29. september 2021, kl. 12.00 i Borgmesterkontoret på Køge Rådhus  (den grønne dør med tallet 2 på i rådhusgården) Torvet 1, 4600 Køge. Kandidatlisterne kan tidligst afleveres tirsdag den 14. september 2021.

Valgforbund og listeforbund

Kandidatlister kan inden valget anmelde, at ville indgå i valgforbund eller listeforbund med hinanden. Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde, der indgås mellem politiske partier eller lister for at minimere stemmespild indenfor valgforbundet. Et listeforbund er et forbund mellem eventuelle lister inden for samme parti.

Opdateret af Køge Kommune 10.09.21