Frivilligråd

Køge Kommune har nedsat et frivilligråd, som skal være med til at udvikle det frivillige sociale arbejde i Køge Kommune.
Frivilligrådet skal bl.a. rådgive Køge Kommune om hvordan frivilligheden samarbejde med kommunen og dermed være talerør for det samlede frivillige sociale område.

Medlemmer

Peter Poulsen, (formand) - Broen Køge
Kirsten Larsen (næstformand) - Ældre- og Sundhedsudvalget
Claus Steen Petersen - Røde Kors Køge
Jan Rasmussen - Køge Kricket Klub
Hanne Renholt - Ældre Sagen
Lotte Varder - Boligsociale Fællessekretariat Køge)
Inge Volder - Udsatterådet
Jonny Jarndorf - Seniorrådet
Anette Kaae Bødker - Handicapådet

Beskrivelse af rådet

Frivilligrådet i Køge Kommune består af 9 medlemmer, heraf:

  • 1 medlem fra Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune.
  • 5 medlemmer fra det lokale forenings- og organisationsliv
  • 3 medlemmer fra de øvrige brugerråd under Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Frivilligrådet holder årligt fire møder, som er lukkede for offentligheden. Referater er dog tilgængelige på Køge Kommunes hjemmeside. Derudover holder Frivilligrådet årligt to større netværksarrangementer, som er åbne for frivillige samt andre aktører med interesse i frivilligområdet i Køge Kommune.

Hvordan rejser man en sag i rådet?

Kontakt rådets sekretær Andreas Eliasen på mail  / tlf. 56672526 eller et af rådets medlemmer.

Rådet tager løbende gerne imod forslag til udviklingen af det frivillige område i Køge Kommune.

Rådet tager ikke imod, og behandler ikke klagesager.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller har en sag som du ønsker skal tages op i Frivilligrådet, kan du enten tage kontakt til din repræsentant i rådet eller kontakte Frivilligrådets sekretær Andreas Eliasen på , eller tlf. 56672526.

Opdateret af Køge Kommune 30.09.21