Kultur- og Idrætsrådet

Kultur- og Idrætsrådet er høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget inden for folkeoplysningspolitikken samt budget og tilskudsregler. Samtidig foreslår Kultur- og Idrætsrådet emner til to årlige dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede grupper.

Læs mere om Kultur- og Idrætsrådet i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune.

Medlemmer

Rådet består af repræsentanter fra folkeoplysende foreninger på kulturområdet, folkeoplysende voksenuddannelse, fritidsområdet og idrætsområdet. Medlemmer vælges for 4 år - samme valgperiode som byrådet. 


Rådet består fra 2022 af:

  • et medlem fra kulturområdet
  • et medlem fra det folkeoplysende voksenuddannelsesområde 
  • et medlem fra fritidsområdet 
  • et medlem fra idrætsområdet
  • et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget udpeget af Køge Byråd.

Herudover udpeges/vælges 1 suppleant for hver repræsentant i rådet.

Kultur- og Idrætsrådet 2022-2025

Foreningernes valg af repræsentanter og suppleanter den 2. december 2021:

Kulturområdet

Repræsentant: vacant
Suppleanter: vacant

Folkeoplysende voksenudddannelse

Repræsentant: Bodil Sø fra LOF Køge

Suppleant: Tine Scheye Koop fra FOF Køge Bugt

Fritidsområdet

Repræsentant: Dorthe Mølvig, KFUM-spejderne Ejby
Suppleant: Henning Lübcke, DDS Herfølgespejderne

Idrætsområdet

Repræsentant: Ernst Lykke Nielsen, Gymnastikforeningen Køge Bugt

Suppleant: Poul Henning Vive, Firmaidræt Køge.

Kultur- og Idrætsudvalget

På byrådets konstituerende møde d. 1. december 2021 blev følgende valgt til Kultur- og Idrætsrådet:

Repræsentant: Mette Jorsø
Suppleant: Ali Yahya

------------------------------------

Ved valget den 2. december 2021 mødte der ikke kandidater op indenfor kulturområdet. I henhold til den af Byrådet vedtagne Brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed i Køge Kommune, vil pladsen indenfor området være ubesat, indtil der afholdes suppleringsvalg. Der afholdes højest suppleringsvalg én gang om året, og som udgangspunkt afholdes suppleringsvalget et år efter afvikling af seneste valg/suppleringsvalg. Suppleringsvalget til kulturområdet vil derfor blive afholdt ultimo 2022.

Kontakt 

Kultur og Idræt
Torvet 1
4600 Køge


Opdateret af Køge Kommune 06.12.21