Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Agenda 21-udvalget

Agenda 21-udvalget var omdrejningspunktet for Agenda 21-arbejdet i Køge Kommune.

Udvalget skulle skabe initiativer og medvirke til en aktiv offentlig debat på Lokal Agenda 21-området, baseret på dialog og samarbejde mellem kommunes politikere, borgere, erhvervsliv, offentlige medier og den kommunale administration.

Udvalget fulgte løbende udviklingen på Agenda 21-området i Køge Kommune og gennem en sammenhængende strategi søgte de at  fremme den bæredygtige udvikling med udgangspunkt i de fire Agenda 21-pejlemærker :

  • Skabe helhedssyn og tænke på tværs af sektorerne
  • Involvere foreninger, borgere og virksomheder
  • Inddrage det globale hensyn
  • Styrke det langsigtede perspektiv

Udvalgets medlemmer bestod af

 

Foreninger og organisationer
Beboerforeningen Sankt Nikolaj Kvarter
Henrik Bencke - 61 75 25 13 -

Herfølge Borgerforening
Hans Christian Andersen - 56 27 46 37 -

Danmarks Naturfredningsforening - Køge
Henrik Petersen -  56 65 68 75 - ,

Dansk Cyklist Forbund - Køge
Henrik Vejbæk, næstfmd. - 56 66 29 52 -

Vedvarende Energi Østsjælland
Bente Nielsen - 24 24 03 36 -  

Det Grønne Hus
Bestyrelsesformand Torben Svarre - 56 27 50 41 -
Daglig leder Jacob Skjødt Nielsen - 23 28 02 26  -

Foreningen for Liberale Erhvervsdrivende i Køge
Anders Bødker - 56 27 55 31 -

Friluftsrådet Køge
Kirsten Egebjerg Andersen - 57 52 66 99 - Kirsten

Danske Handicaporganisationer
Claus Nielsen - 56 28 34 28 -

Køge Almennyttige Boligselskab
Mickal Andersen - 24 61 53 57 -

Køge Delebil
Julius Nielsen - 28 10 37 06 -

Køge Sportsfiskerforening
Carsten Hansen - 31 71 01 08 -

Dansk Ornitologisk Forening
Allan Kruse - 22 45 42 19

Gefion
Tina Juul Petersen - 56 87 92 88 -

Sjællandske Familiebrug
Ole Jørgensen - 56 82 05 34 - 

Danmarks Jægerforbund
Tony Grønn -51 94 98 30 - 

 

Politikere
Teknik- og Miljøudvalget
Mette Jorsø (V) og Erling Larsen (A)

Kultur- og Idrætsudvalget
Ertugrul Vural (A)

Børneudvalget
Lene Møller Nielsen (A)

Skoleudvalget
Søren D. Brask (Løsgænger)

Ejendoms- og Driftsudvalget
Poul Erik Jensen (V)

Økonomiudvalget
Niels Rolskov (Ø)

Social- og Sundhedsudvalget
Paul Christensen (V)

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Torben Haack (F)

Embedsfolk

Agenda 21- og Klimakoordinator Lene Lindkvist Okholm - 56 67 68 14  FREE 56 67 68 14 -

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen Torben Nøhr - 56 67 24 01  FREE 56 67 24 01 -

Forsyningsdirektør Line Wilchen Hollesen - 28 79 27 53   FREE 28 79 27 53 -

Afdelingschef for Planafdelingen Casper Toftholm

Afdelingschef for Miljøafdelingen Bjarne Svendsen - 56 67 24 77  FREE 56 67 24 77 -

Børne- og Uddannelsesforvaltningen Natur- og Miljøskolen Jan Hansen - 20 41 27 89  FREE 20 41 27 89 -

Naturstyrelsen, skovrider Kim Søderlund -

Referater

2013

Referat nr. 32

Referat nr. 33

Referat nr. 34

Referat nr. 35

2014

Referat nr. 2  

Referat nr. 3

Referat nr. 4 

2015

Referat nr. 5   

Referat nr. 6

2016

Referat nr. 9

Kommissorium

 

Hent kommissoriet i pdf her

Opdateret af Køge Kommune 22.06.17