Agenda 21-udvalget

Agenda 21-udvalget var omdrejningspunktet for Agenda 21-arbejdet i Køge Kommune.

Udvalget skulle skabe initiativer og medvirke til en aktiv offentlig debat på Lokal Agenda 21-området, baseret på dialog og samarbejde mellem kommunes politikere, borgere, erhvervsliv, offentlige medier og den kommunale administration.

Udvalget fulgte løbende udviklingen på Agenda 21-området i Køge Kommune og gennem en sammenhængende strategi søgte de at  fremme den bæredygtige udvikling med udgangspunkt i de fire Agenda 21-pejlemærker :

  • Skabe helhedssyn og tænke på tværs af sektorerne
  • Involvere foreninger, borgere og virksomheder
  • Inddrage det globale hensyn
  • Styrke det langsigtede perspektiv

Udvalgets medlemmer bestod af

 

Foreninger og organisationer
Beboerforeningen Sankt Nikolaj Kvarter
Henrik Bencke - 61 75 25 13 -

Herfølge Borgerforening
Hans Christian Andersen - 56 27 46 37 -

Danmarks Naturfredningsforening - Køge
Henrik Petersen -  56 65 68 75 - ,

Dansk Cyklist Forbund - Køge
Henrik Vejbæk, næstfmd. - 56 66 29 52 -

Vedvarende Energi Østsjælland
Bente Nielsen - 24 24 03 36 -  

Det Grønne Hus
Bestyrelsesformand Torben Svarre - 56 27 50 41 -
Daglig leder Jacob Skjødt Nielsen - 23 28 02 26  -

Foreningen for Liberale Erhvervsdrivende i Køge
Anders Bødker - 56 27 55 31 -

Friluftsrådet Køge
Kirsten Egebjerg Andersen - 57 52 66 99 - Kirsten

Danske Handicaporganisationer
Claus Nielsen - 56 28 34 28 -

Køge Almennyttige Boligselskab
Mickal Andersen - 24 61 53 57 -

Køge Delebil
Julius Nielsen - 28 10 37 06 -

Køge Sportsfiskerforening
Carsten Hansen - 31 71 01 08 -

Dansk Ornitologisk Forening
Allan Kruse - 22 45 42 19

Gefion
Tina Juul Petersen - 56 87 92 88 -

Sjællandske Familiebrug
Ole Jørgensen - 56 82 05 34 - 

Danmarks Jægerforbund
Tony Grønn -51 94 98 30 - 

 

Politikere
Teknik- og Miljøudvalget
Mette Jorsø (V) og Erling Larsen (A)

Kultur- og Idrætsudvalget
Ertugrul Vural (A)

Børneudvalget
Lene Møller Nielsen (A)

Skoleudvalget
Søren D. Brask (Løsgænger)

Ejendoms- og Driftsudvalget
Poul Erik Jensen (V)

Økonomiudvalget
Niels Rolskov (Ø)

Social- og Sundhedsudvalget
Paul Christensen (V)

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Torben Haack (F)

Embedsfolk

Agenda 21- og Klimakoordinator Lene Lindkvist Okholm - 56 67 68 14  FREE 56 67 68 14 -

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen Torben Nøhr - 56 67 24 01  FREE 56 67 24 01 -

Forsyningsdirektør Line Wilchen Hollesen - 28 79 27 53   FREE 28 79 27 53 -

Afdelingschef for Planafdelingen Casper Toftholm

Afdelingschef for Miljøafdelingen Bjarne Svendsen - 56 67 24 77  FREE 56 67 24 77 -

Børne- og Uddannelsesforvaltningen Natur- og Miljøskolen Jan Hansen - 20 41 27 89  FREE 20 41 27 89 -

Naturstyrelsen, skovrider Kim Søderlund -

Referater

2013

Referat nr. 32

Referat nr. 33

Referat nr. 34

Referat nr. 35

2014

Referat nr. 2  

Referat nr. 3

Referat nr. 4 

2015

Referat nr. 5   

Referat nr. 6

2016

Referat nr. 9

Kommissorium

 

Hent kommissoriet i pdf her

Opdateret af Køge Kommune 22.06.17