Håndværkerkartotek

Alle leverandører til Køge Kommune skal oprette deres kontaktinformationer her


Formålet med Håndværkerkartoteket er, at have en liste over virksomheder, som Køge Kommune kan indhente tilbud fra. Ved entrepriser under 300.000 kr. er det som udgangspunkt kun håndværksmestre, der er oprettet i Håndværkerkartoteket, der vil blive kontaktet og tilbudt arbejde for Køge Kommune. 

Her kan du registrere dig på Køge Kommunes leverandørliste, så du kan byde på de vedligeholdelsesopgaver og renoveringsprojekter, som kommunen udbyder. Det er også her du kan gå i dialog med kommunen om kommende projekter samt indgå i konsortier med andre leverandører.

Læs mere og tilmeld din virksomhed

Håndværkerkartoteket letter arbejdsgangen for jer, da I allerede har tastet præferencer, arbejdsområder og accepteret krav til Arbejdsmiljø og sociale forhold, sociale klausuler samt uddannelsesklausuler. 

For os bliver det nemmere, når der skal laves en entreprise, da de kan se hvem der er interesseret i at arbejde med den pågældende opgave.


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 06.10.17