Få hjælp til opkvalificering af medarbejdere - og find rundt i alle ordningerne

Jobrotation

Få efteruddannet medarbejderne mens vikarer gør arbejdet.

Virksomheden, jobcenteret og uddannelsesstedet samarbejder om at tilrettelægge forløbet og jobcentret finder relevante vikarer.

Læs mere om jobrotationsordningen her

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Med EUV tager det kortere tid at uddanne ufaglærte medarbejdere til faglærte funktioner i virksomheden.

Læs mere om EUV her

Forberedende voksenundervisning (FVU)

FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse- regne- og skrivekundskaber.

Læs mere om den forberedende voksenundervisning (FVU) her

Ordblindeundervisning (OBU)

De fleste job- og arbejdsfunktioner kræver efterhånden basale læse- og skrive færdigheder, og for medarbejdere, der er ordblinde, bliver det stadigt sværere at begå sig  i et almindeligt arbejdsliv.

Læs mere om ordblindeordningen (OBU)

Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Til uddannelse under over over erhvervsuddannelsesniveau.

Læs mere om voksenuddannelsesstøtteordningen (SVU) her

Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

Til uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau. VEU godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejderne gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Læs mere om voksen- og efteruddannelsesordningen her