Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap

Få klar besked om virksomhedens muligheder, rettigheder og pligter når en medarbejder bliver syg

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Klare procedurer og aftaler mellem medarbejdere og virksomhed giver et godt udgangspunkt når sygdom slår ned. 

Læs mere om hvordan virksomhedernes kan håndtere medarbejderes sygdom i form af en fraværs- og fastholdelsespolitik her

Arbejdsgivers 4-ugers sygefraværssamtale

Om arbejdsgivers pligt til at følge op på medarbejderes sygdom.

Læs mere om arbejdsgivers 4-ugers sygefraværssamtale her

Fasttrack-opfølgning ved risiko for langvarige tilmeldinger

Få tidligere opfølgning på sygemeldinger, der risikerer at vare mere end 8 uger.

Læs mere om fasttrack-ordningen her

Mulighedserklæring

Få en lægelig vurdering af muligheden for at fastholde sygemeldte medarbejdere. Et godt redskab hvis der er usikkerhed over hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage under sin sygdom.

Læs mere om mulighedserklæringen her

Fastholdelsesplan

Er en bedre opfølgning på medarbejderes sygdom. Fastholdelsesplanen har som mål, at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage til jobbet end ellers.

Læs mere om fastholdelsesplanen her

Jobcenterets 8 ugers opfølgningssamtale

Om jobcenterets opfølgning på medarbejderes sygdom. Formålet med opfølgningssamtaler er at vurdere om medarbejderen hel eller delvist kan vende tilbage til virksomheden.

Læs mere om jobcenterets 8 ugers opfølgningssamtale her

5 måneders revurdering af sygedagpengesager/refusion til arbejdsgiver

Jobcenteret skal revurdere alle sygedagpengesager efter 22 uger. Vurderingen har bl.a betydning for arbejdsgiverens refusion.

Læs mere om de 5 mdr. (22 ugers) revurdering af sygedagpengesager og refusion til arbejdsgiver her

Jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb er et tværfagligt og skræddersyet forløb for medarbejdere, der har været syge i mere en 5 måneder.

Hvis virksomheder har ansatte, som er under jobafklaring, tilrettelægges jobafklaringsforløbet med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet og med inddragelse af arbejdsgiveren.

Læs mere om jobafklaringsforløb her

Anmeldelse af/refusion for sygefravær

Læs mere om regler og muligheder for indberetning af medarbejderes sygdom

Rundbordssamtaler

Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt muligt - at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation.

Læs mere om rundbordssamtaler her

Delvis syge- eller raskmelding

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan jobcenteret hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller raskmelding.

Læs mere om delvis syge- eller raskmelding her

§56 aftale - dagpengerefusion ved første fraværsdag ved kronisk eller langvarig sygdom.

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret hjælpe, så medarbejderes fravær ikke belaster virksomheden.

Læs mere om §56 - dagpengerefusion her

Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som har brug for lidt ekstra hjælp til at klare arbejdet ved at vurdere, om arbejdspladsindretningen er hensigtsmæssig.

Læs mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads her

Personlig assistance

Hvis en medarbejder har en varig funktionsnedsættelse og har brug for personlig hjælp til opgaver i arbejdet, så kan jobcenteret bevilge personlig assistance.

Læs mere om personlig assistance her