Udvid mulighederne for at finde ny medarbejder

De mange ordninger og tilskudsmuligheder kan være en jungle at finde rundt i - her får du overblikket.

Der er mange muligheder, hvis du er på udkig efter en ny medarbejder.

Virksomhedspraktik

Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give den ledige mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer eller blive afklaret i forhold til valg af uddannelse.

Læs mere om virksomhedspraktik her

Virksomhedscenter

Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem jobcenteret og en privat eller offentlig virksomhed. Målet med aftalen er, at få løst nogle konkrete arbejdsopgaver ude i virksomheden og bringe ledige med ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet.

Læs mere om virksomhedscentre her

Elev og lærlingeforløb - elever under 25 år

Hjælp en ung på vej med et lærlingeforløb og få en her-og-nu-ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder.

Læs mere om elev- og lærlingeforløb for unge under 25 år her

Voksenlærlinge - elever med erhvervserfaring over 25 år

Opret en lærlingeplads til ledige og ikke faglærte over 25 år og få tilskud til lønnen.

Læs mere om voksenlærlinge her

InnoBooster - Ny vej til vækst og beskæftigelse

Der er brug for flere virksomheder, der vokser og udvikler sig, så der skabes vækst
og nye arbejdspladser. Med InnoBooster kan Innovationsfonden investere op til 5 mio.
kr. til udgifter, der kan hjælpe med at gøre din virksomheds gode ideer til virkelighed.

Læs mere om InnoBooster her

Integration - lad nytilkomne flygtninge bidrage

Integration sker bedst på arbejdspladsen. For at kunne lykkes med integrationsopgaven
er det derfor helt afgørende, at så mange virksomheder som muligt lader
nytilkomne flygtninge bidrage ved at løse konkrete og værdiskabende arbejdsopgaver.

IGU - IntegrationsGrundUddannelsen

IntegrationsGrundUddannelsen* (IGU) er en ny mulighed for at ansætte og opkvalificere
flygtninge (og familiesammenførte til flygtninge) i virksomheder.

Læs mere om IGU her

Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Åbn døren til arbejdsmarkedet for unge under 30, der ikke passe ind i de snævre skolerammer.

Læs mere om EGUordningen her

Fritidsjob for unge

Et fritidsjob er for mange unge et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og en sund og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Læs mere om fritidsjob til unge her

Mentorordning

En mentor er en person, som har til opgave at hjælpe personer med at opnå eller fastholde et arbejde. Mentoren kan være en af virksomhedens faste medarbejdere, der frikøbes for et tidsrum, eller det kan være en ekstern konsulent. 

Læs mere om mentorordningen her

Opkvalificeringsjob

Din virksomhed kan søge om tilskud til at opkvalificere nye medarbejder, der ansættes fra ledighed i ordinære stillinger.

Læs mere om opkvalificeringsordningen her

Job med løntilskud

Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med løntilskud.

Læs mere om løntilskudsordningen her

Løntilskud til førtidspensionister

Førtidspensionister kan have en meget varierende arbejdsevne, derfor er ordningen meget individuelt tilpasset til opgaver og muligheder.

Læs mere om løntilskudsordningen til førtidspensionister her

Løntilskud til nyuddannede med handicap

Få tilskud til at åbne døren til arbejdsmarkedet for en nyuddannet med handicap.

Læs mere om løntilskudsordningen til nyuddannede med handicap her

Tilskud til selvstændige med nedsat erhvervsevne

Hvis du driver selvstændig virksomhed, kan du søge om tilskud, hvis du har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden.

Læs mere om tilskuddet her

Jobordning for veteraner

Jobordningen giver de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv.

Læs mere om jobordningen her

Virksomhedsrevalidering

Sættes igang for personer med begrænsninger i arbejdsevnen, så de kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Læs mere om virksomhedsrevalidering her

Seniorjob i kommunen

En borger der har opbrugt sin dagpengeret og som skal på efterløn indenfor 5 år herefter, og som er bosiddende i kommunen kan få et seniorjob i en kommunal virksomhed.

Læs mere om seniorjob i kommunen her

Læs mere om seniorpræmie her

Fleksjob

Med fleksjobordningen kan virksomheder ansætte personer i selv meget få timer om ugen. Virksomheden betaler kun for den arbejdsindsats som fleksjobberen reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et løntilskud fra kommunen.

Læs mere om fleksjobordningen her

VITAS

Med Vitas er det nemmere at anmode om oprettelse af løntilskudsstillinger, praktikforløb, nytteindsats, IGU eller tilskud til voksenlærlingeforløb i din virksomhed.

Læs mere om VITAS her