Tidsplan

 • 20. august: Det administrative budgetforslag offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside. Velfærdsforvaltningen udsender budgetmaterialet til 1. behandling til Handicaprådet, Ældrerådet og Integrationsrådet. Høringsperioden er fra den 20. august – 13. september.
     
 • 20. august:
  Budgetseminar for Byrådet om det administrative budgetforslag, anlægsplan, temaanalyser, økonomaftale etc.
   
 • 25. august:
  Økonomiudvalget drøfter det samlede budgetforslag og laver indstilling til Byrådets 1. Behandling.
    
 • 1. september: 
  Byrådets 1. behandling af budget 2021-24

 • August/september:
  Fagudvalgene afholder evt. dialogmøde med bruger/interessenter.

 • 10. september: 

    Sættemøde (gruppeformænd og en bisidder) forud for forhandlingsseminar.    

 • 13. september 23:59:
  Deadline for offentlig høring.
        
 • 15. september:
  De indkomne høringssvar offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside.

 • 16.-17. september:
  Forhandlingsseminar for byrådet.

 • 18. september kl. 12:00:
  Deadline for politiske ændringsforslag til budget 2021-24.

 • 29. september:
  Økonomiudvalget drøfter budget 2021-24 og laver indstilling til Byrådets 2. behandling.

 • 6. oktober:
  Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budget 2021-24.


Kontakt Økonomisk Afdeling
Opdateret af Økonomisk Afdeling 20.08.20