Budget 2022-2025

Budgetforhandlingerne for 2022 er sat i gang. Materialet, der danner baggrund for politikernes forhandlinger, finder du på siden her. Høringsfristen for budgettet udløber den 8. september.

Penge, Foto: Colourbox.com

På denne side kan du finde budgetforslaget for 2022-25. 

Som en del af Køge Kommunes økonomiske politik indgår, at kommunens budget skal være i det, man kalder strukturel balance. Det betyder, at budgettet hen over de fire år det gælder for, samlet set er i balance. Der kan altså godt være udsving år for år, hvilket er tilfældet med budgetforslaget for 2022 – 2025. Her indeholder budgettet et overskud på 6 mio. kr. årligt i gennemsnit. Overskuddet udgør knap 27 mio. kr. i 2022 og falder til et underskud på godt 15 mio. kr. i 2025. 

Herudover udestår en udfordring fra stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde, dels som følge af en refusionsreform, der omfordelte regningen for særligt dyre enkeltsager mellem landets kommuner, dels som følge af generelt stigende udgifter på området i alle landets kommuner. Her har økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening ikke kompenseret kommunerne, hvilket ellers var et af hovedkravene fra KL i forhandlingerne. I Køge Kommune drejer det sig om 30 millioner kroner i ekstraudgifter, som stammer herfra, og som direktionen anbefaler budgetforslaget suppleret med. 

I budgetforslaget er der et anlægsniveau på 221 mio. kr. årligt i gennemsnit. Anlægsniveauet udgør 229 mio. kr. i 2022.

Budgetforslaget, der danner baggrund for byrådets forhandlinger, sendes nu i offentlig høring, frem til onsdag den 8. september kl. 23:59. Man indgiver sit høringssvar ved at trykke ”indgiv høringssvar” nedenfor.

På Byrådsmødet den 7. september førstebehandles budgettet og efter høringsfristen gennemfører Byrådet budgetforhandlinger.  
Den 5. oktober andenbehandler Byrådet det samlede budget, hvorefter budgettet er vedtaget.


Budgetforslaget 2022-2025

Herunder finder du budgetforslaget på listeform:

Kontakt Økonomisk Afdeling

Opdateret af Køge Kommune 09.09.21