Affald og genbrug

Ordninger rettet mod virksomheder Klik her for at vise tabellen

Ordninger rettet mod virksomheder

2020

2021

 Usorteret dagrenovation, 190 liter, 52 tømninger, årligt 1.900,00  1.900,00
 Genbrugsplads, pr. besøg 231,25  243,75
 Genbrugspl., farligt affald, over 10, indtil 35 kg, pr. gang 315,63  315,63
 Genbrugspl., farligt affald, over 35 kg, pr.
 påbegyndt 25 kg ekstra, pr. besøg
315,63  315,63

Affaldsgebyrer - faste gebyrer Klik her for at vise tabellen

Affaldsgebyrer - faste gebyrer, inkl. moms

2020

2021

Administration, helårsbeboelse, årligt
87,50 125,00
Administration, sommerhus, årligt 43,75  62,50
Storskrald, 6 afhentninger, årligt
237,50  237,50 
Storskrald, 12 afhentninger, årligt  475,00  475,00
Haveaffald, 2 afhentninger, årligt  35,00  80,00 
Genbrugsplads, énfamilieordning, årligt  1.537,50  1.537,50 
Genbrugsplads, sommerhus, årligt  768,75  768,75 
Genbrugsplads, bebygg. med storskraldsgård, årligt  156,25  156,25
Farligt affald, årligt   7,50 7,50 
     
 

Særgebyrer for tømning

 

2020

 

2021

Tømning af fejlsorteret beholder til genanvendelige materialer,  
restaffald (Uafhængig af størrelser og fraktion) 
 -  400,00
Ekstraordinær tømning af nedgravet beholder 
(Uafhængig af størrelser og fraktion) 
 -  500,00

Affaldsgebyrer - ny ordning for enfamilieboliger Klik her for at vise tabellen

Affaldsgebyrer - Enfamilieboliger, inkl. moms

2020

2021

Rest-mad-affald beholder, 190 liter, årligt  1.225,00 1.375,00
Rest-mad-affald beholder, 240 liter, årligt  1.375,00 1.540,00
Rest-mad-affald beholder, 370 liter, årligt  1.625,00 1.820,00
Usorteret dagrenovation, sommerhus, 190 liter, årligt  968,75 968,75
1 ekstra sæk  25,00 25,00
Papir/plast/glas/metal, 240 liter, årligt 462,50
750,00
Papir/plast/glas/metal, 370 liter, årligt 462,50 750,00

Ordninger rettet mod flerfamilieboliger (og for nogles vedkommende mod erhverv) Klik her for at vise tabellen

Ordninger rettet mod Flerfamilieboliger (og for nogles vedkommende mod erhverv)

2020, fra 1. maj

2021

Madaffald, 190 liter, 32 tømninger, årligt  1.512,50  1.512,50
Madaffald, 240 liter, 32 tømninger, årligt  1.737,50
 1.737,50
Madaffald, 400 liter, 32 tømninger, årligt   2.543,75  2.543,75
Restaffald, 400 liter, 32 tømninger, årligt   1.562,50  1.750,00
Usorteret dagrenovation, 400 liter, 52 tømninger, årligt   2.825,00  2.825,00
Restaffald, 660 liter, 32 tømninger, årligt   1.893,75  2.121,00
Usorteret dagrenovation, 660 liter, 52 tømninger, årligt   3.743,75  3.743,75
Usorteret dagrenovation, 660 liter, 104 tømninger, årligt   7.375,00  7.375,00
Restaffald, 770 liter, 32 tømninger, årligt   2.068,75  2.317,00
Usorteret dagrenovation, 770 liter, 52 tømninger, årligt   4.137,50  4.137,50
Usorteret dagrenovation, 770 liter, 104 tømninger, årligt   8.250,00  8.250,00
Restaffald, 4 m3, 26 tømninger, årligt   8.768,75  9.821,00
Restaffald, 4 m3, 52 tømninger, årligt   16.575,00  18.564,00
Restaffald, 8 m3, 26 tømninger, årligt   12.831,25  14.371,00
Restaffald, 8 m3, 52 tømninger, årligt   24.512,50  27.454,00
Madaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 26 tømninger, årligt   18.687,50  18.687,50
Madaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 52 tømninger, årligt   37.368,75  37.368,75
Madaffald, 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   17.406,25  17.406,25
Madaffald, 3 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt   34.806,25  34.806,25
Madaffald, 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   19.337,50  19.337,50
Madaffald, 5 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt   38.675,00  38.675,00
Restaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 26 tømninger, årligt   13.625,00  15.260,00
Restaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 52 tømninger, årligt   27.250,00  30.520,00
Restaffald, 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   10.550,00  11.816,00
Restaffald, 3 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt   21.100,00  23.632,00
Restaffald, 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   11.937,50  13.370,00
Restaffald, 5 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt   23.868,75  26.733,00
Pap, 660 liter, 13 tømninger, årligt   600,00  656,25
Pap, 660 liter, 26 tømninger, årligt   1.043,75  1.156,25
Pap, 660 liter, 52 tømninger, årligt   1.925,00  2.156,25
Pap, 770 liter, 13 tømninger, årligt   606,25  671,25
Pap, 770 liter, 26 tømninger, årligt   1.043,75  1.177,50
Pap, 770 liter, 52 tømninger, årligt   1.918,75  2.191,25
Pap, 4 m3, 13 tømninger, årligt   4.143,75  4.496,25
Pap, 4 m3, 26 tømninger, årligt   7.581,25  8.283,75
Pap, 4 m3, 52 tømninger, årligt   14.450,00  15.857,50
Pap, 8 m3, 13 tømninger, årligt   4.125,00  4.826,25
Pap, 8 m3, 26 tømninger, årligt   7.468,75  8.876,25
Pap, 8 m3, 52 tømninger, årligt   14.162,50  16.977,50
Pap, 20 - 24 m3, 4 tømninger, årligt   3.281,25  5.581,25
Pap, 20 - 24 m3, 13 tømninger, årligt   10.668,75  18.137,50
Pap, 20 - 24 m3, 26 tømninger, årligt   31.321,75  36.276,25
Pap, 20 - 24 m3, 52 tømninger, årligt   -  72.552,50
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt   -  1.600,00
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt   -  3.200,00
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   -  6.400,00
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt   -  1.666,25
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt   -  3.331,25
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   -  6.662,50
Plast, 400 liter, 13 tømninger, årligt   1.000,00  1.000,00
Plast, 400 liter, 26 tømninger, årligt   1.800,00  1.800,00
Plast, 660 liter, 13 tømninger, årligt   1.162,50  1.162,50
Plast, 660 liter, 26 tømninger, årligt   2.150,00  2.150,00
Plast, 770 liter, 13 tømninger, årligt   1.250,00  1.250,00
Plast, 770 liter, 26 tømninger, årligt   2.300,00  2.300,00
Plast, 770 liter, 52 tømninger, årligt  4.393,75  4.393,75
Metal, 240 liter, 13 tømninger, årligt   531,25  531,25
Metal, 240 liter, 26 tømninger, årligt   1.000,00  1.000,00
Metal, 240 liter, 52 tømninger, årligt   1.950,00  1.950,00
Metal, 400 liter, 13 tømninger, årligt   712,50  712,50
Metal, 400 liter, 26 tømninger, årligt  1.225,00  1.225,00
Metal, 660 liter, 13 tømninger, årligt   737,50  737,50
Metal, 660 liter, 26 tømninger, årligt   1.287,50  1.287,50
Metal, 660 liter, 52 tømninger, årligt   2.400,00  2.400,00
Glas, 240 liter, 13 tømninger, årligt   643,75  643,75
Glas, 240 liter, 26 tømninger, årligt   1.187,50  1.187,50
Glas, 240 liter, 52 tømninger, årligt   2.306,25  2.306,25
Glas, 400 liter, 13 tømninger, årligt   856,25  856,25
Glas, 400 liter, 26 tømninger, årligt   1.512,50  1.512,50
Glas, 400 liter, 52 tømninger, årligt   -  2.671,00

Ordninger rettet mod flerfamilieboliger Klik her for at vise tabellen

Ordninger rettet mod flerfamilieboliger

2020

2021

Metal, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt
1.956,25
1.956,25
Metal, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  3.912,50  3.912,50 
Metal, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt  1.800,00
1.800,00 
Metal, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  3.600,00  3.600,00 
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt  2.800,0  2.800,00 
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  5.600,00  5.600,00 
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  11.200,00 
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 3.487,50  3.487,50 
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  6.975,00  6.975,00 
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  13.950,00 
Glas, 1,5 m3 kube, 6,5 tømninger, årligt  2.306,25
2.306,25 
Glas, 1,5 m3 kube, 13 tømninger, årligt  4.612,50  4.612,50 
Glas, 1,5 m3 kube, 26 tømninger, årligt  9.225,00 9.225,00 
Glas, 18 m3, 26 tømninger, årligt  51.562,50  51.562,50 
Glas, 18 m3, 52 tømninger, årligt  103.125,00 103.125,00 
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 2.437,50
2.437,50 
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  4.875,00  4.875,00 
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  9.743,75  9.743,75 
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt  2.762,50
2.762,50
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  5.518,75  5.518,75 
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  11.037,50
11.037,50 
Papir, 400 liter, 13 tømninger, årligt  200,00  400,00 
Papir, 400 liter, 26 tømninger, årligt  137,50  400,00
Papir, 400 liter, 52 tømninger, årligt  131,25
400,00
Papir, 660 liter, 13 tømninger, årligt  125,00
400,00
Papir, 660 liter, 26 tømninger, årligt  125,00
400,00 
Papir, 660 liter, 52 tømninger, årligt  125,00
400,00 
Papir, 4 m3, 13 tømninger, årligt  125,00  600,00 
Papir, 4 m3, 26 tømninger, årligt  125,00
600,00 
Papir, 8 m3, 13 tømninger, årligt 125,00  600,00
Papir, 8 m3, 26 tømninger, årligt  125,00  600,00
Papir, 18 m3, 26 tømninger, årligt  250,00  800,00 
Papir, 18 m3, 52 tømninger, årligt  250,00  800,00 
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt  125,00  600,00
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  125,00 600,00 
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  125,00  600,00
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt  125,00  600,00 
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 125,00  600,00 
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  125,00
600,00

Containere til opsamling af storskrald Klik her for at vise tabellen

Containere til opsamling 

af Storskrald

2020

2021

Metal, 8 m3, 6,5 tømninger, årligt 9.300,00 9.300,00 
Metal, 8 m3, 13 tømninger, årligt 17.737,50  17.737,50 
Metal, 8 m3, 26 tømninger, årligt 34.606,25 34.606,25 
Metal, 12 m3, 6,5 tømninger, årligt 8.181,25 8.181,25
Metal, 12 m3, 13 tømninger, årligt 16.362,50 16.362,50 
Metal, 12 m3, 26 tømninger, årligt 32.731,25 32.731,25 
Metal, 18 m3, 26 tømninger, årligt 31.818,75 31.818,75
Metal, 18 m3, 52 tømninger, årligt 63.637,50 63.637,50
Forbrændingsegnet, 8 m3, 13 tømninger, årligt 20.693,75 20.693,75
Forbrændingsegnet, 8 m3, 26 tømninger, årligt 40.531,25 40.531,25
Forbrændingsegnet, 12 m3, 13 tømninger, årligt 20.150,00 20.150,00
Forbrændingsegnet, 12 m3, 26 tømninger, årligt 40.306,25 40.306,25
Forbrændingsegnet, 18 m3, 13 tømninger, årligt 21.587,50 21.587,50
Forbrændingsegnet, 18 m3, 26 tømninger, årligt 43.181,25 43.181,25
Forbrændingsegnet, 18 m3, 52 tømninger, årligt 86.356,25 86.356,25
Forbrændingsegnet, 20 m3 kompr., 13 tømninger, årligt 53.000,00 53.000,00
Deponeringsegnet, 400 liter, 13 tømninger, årligt 718,75 718,75
Deponeringsegnet, 400 liter, 26 tømninger, årligt 1.268,75 1.268,75
Deponeringsegnet, 400 liter, 52 tømninger, årligt 2.368,75 2.368,75
Deponeringsegnet, 12 m3, 13 tømninger, årligt 20.243,75 20.243,75
Deponeringsegnet, 12 m3, 26 tømninger, årligt 40.487,50 40.487,50
Deponeringsegnet, 18 m3, 13 tømninger, årligt 21.725,00 21.725,00
Deponeringsegnet, 18 m3, 26 tømninger, årligt 43.450,00 43.450,00
Deponeringsegnet, 18 m3, 52 tømninger, årligt 86.906,25 86.906,25


Storskrald 2016 2017
660 l container - pap 12 tømninger 1.375,00 1.375,00
660 l container - pap 26 tømninger 3.750,00 3.750,00
52 tømninger 7.500,00 7.500,00
4 m3 vippecontainer – pap 12 tømninger 8.125,00 8.125,00
26 tømninger 16.250,00 16.250,00
8 m3 vippecontainer - pap 12 tømninger 8.750,00 8.750,00
26 tømninger 17.500,00 17.500,00
8 m3 maxi – jern og metal 6 tømninger 3.000,00 3.000,00
8 m3 maxicontainer – jern og metal 12 tømninger 8.750,00 8.750,00
26 tømninger 17.500,00 17.500,00
8 m3 maxicontainer – til brændbart 12 tømninger 10.625,00 10.625,00
26 tømninger 21.250,00 21.250,00
8 m3 maxicontainer – brændbart, ej brændbart 12 tømninger 13.125,00 13.125,00
26 tømninger 26.250,00 26.250,00
12 m3 maxi – jern og metal 6 tømninger 2.875,00 2.875,00
12 m3 maxicontainer – jern og metal 12 tømninger 7.500,00 7.500,00
26 tømninger 15.000,00 15.000,00
12 m3 maxicontainer – til brændbart 12 tømninger 11.250,00 11.250,00
26 tømninger 22.500,00 22.500,00
12 m3 maxicontainer – brændbart, ej brændbart 12 tømninger 13.125,00 13.125,00
26 tømninger 26.250,00 26.250,00
18 m3 maxi - brændbart 12 tømninger 17.500,00 16,00
18 m3 maxicontainer - brændbart 26 tømninger 25.000,00 25.000,00
52 tømninger 50.000,00 50.000,00
18 m3 maxicontainer – jern og metal 26 tømninger 15.000,00 15.000,00
52 tømninger 30.000,00 30.000,00
18 m3 maxi – ikke brændbart 12 tømninger 17.500,00 17.500,00
18 m3 maxicontainer – ej brændbart 26 tømninger 27.500,00 27.500,00
52 tømninger 55.000,00 55.000,00
20 og 24 m3 komprimatorcontainer – pap 12 tømninger 12.500,00 12.500,00
26 tømninger 25.000,00 25.000,00
770 l conainer - plast 12 tømninger 437,50 437,50
26 tømninger 875,00 875,00
52 tømninger 1.750,00 1.750,00
770 l conainer - deponi 12 tømninger 1.125,00 1.125,00
26 tømninger 2.250,00 2.250,00
52 tømninger 4.875,00 4.875,00
Gebyr til dækning af udgifter til bekæmpelse af rotter. Beregnes som en promille af ejendomsværdien. Pris eks.: Ejendomsværdi 1.000.000/1000*0,03000 = 30,00 kr. 0,0300 0,0300
Storskrald 2016 2017
660 l container - pap 12 tømninger 1.375,00 1.375,00
660 l container - pap 26 tømninger 3.750,00 3.750,00
52 tømninger 7.500,00 7.500,00
4 m3 vippecontainer – pap 12 tømninger 8.125,00 8.125,00
26 tømninger 16.250,00 16.250,00
8 m3 vippecontainer - pap 12 tømninger 8.750,00 8.750,00
26 tømninger 17.500,00 17.500,00
8 m3 maxi – jern og metal 6 tømninger 3.000,00 3.000,00
8 m3 maxicontainer – jern og metal 12 tømninger 8.750,00 8.750,00
26 tømninger 17.500,00 17.500,00
8 m3 maxicontainer – til brændbart 12 tømninger 10.625,00 10.625,00
26 tømninger 21.250,00 21.250,00
8 m3 maxicontainer – brændbart, ej brændbart 12 tømninger 13.125,00 13.125,00
26 tømninger 26.250,00 26.250,00
12 m3 maxi – jern og metal 6 tømninger 2.875,00 2.875,00
12 m3 maxicontainer – jern og metal 12 tømninger 7.500,00 7.500,00
26 tømninger 15.000,00 15.000,00
12 m3 maxicontainer – til brændbart 12 tømninger 11.250,00 11.250,00
26 tømninger 22.500,00 22.500,00
12 m3 maxicontainer – brændbart, ej brændbart 12 tømninger 13.125,00 13.125,00
26 tømninger 26.250,00 26.250,00
18 m3 maxi - brændbart 12 tømninger 17.500,00 16,00
18 m3 maxicontainer - brændbart 26 tømninger 25.000,00 25.000,00
52 tømninger 50.000,00 50.000,00
18 m3 maxicontainer – jern og metal 26 tømninger 15.000,00 15.000,00
52 tømninger 30.000,00 30.000,00
18 m3 maxi – ikke brændbart 12 tømninger 17.500,00 17.500,00
18 m3 maxicontainer – ej brændbart 26 tømninger 27.500,00 27.500,00
52 tømninger 55.000,00 55.000,00
20 og 24 m3 komprimatorcontainer – pap 12 tømninger 12.500,00 12.500,00
26 tømninger 25.000,00 25.000,00
770 l conainer - plast 12 tømninger 437,50 437,50
26 tømninger 875,00 875,00
52 tømninger 1.750,00 1.750,00
770 l conainer - deponi 12 tømninger 1.125,00 1.125,00
26 tømninger 2.250,00 2.250,00
52 tømninger 4.875,00 4.875,00
Gebyr til dækning af udgifter til bekæmpelse af rotter. Beregnes som en promille af ejendomsværdien. Pris eks.: Ejendomsværdi 1.000.000/1000*0,03000 = 30,00 kr. 0,0300 0,0300
Opdateret af Køge Kommune 17.12.20