Takster

01.12.15

Affaldsgebyrer - ny ordning for enfamilieboliger Klik her for at vise tabellen

Affaldsgebyrer - Enfamilieboliger, inkl. moms

2020

2021

Rest-mad-affald beholder, 190 liter, årligt  1.225,00 1.375,00
Rest-mad-affald beholder, 240 liter, årligt  1.375,00 1.540,00
Rest-mad-affald beholder, 370 liter, årligt  1.625,00 1.820,00
Usorteret dagrenovation, sommerhus, 190 liter, årligt  968,75 968,75
1 ekstra sæk  25,00 25,00
Papir/plast/glas/metal, 240 liter, årligt 462,50
750,00
Papir/plast/glas/metal, 370 liter, årligt 462,50 750,00

Ordninger rettet mod flerfamilieboliger (og for nogles vedkommende mod erhverv) Klik her for at vise tabellen

Ordninger rettet mod Flerfamilieboliger (og for nogles vedkommende mod erhverv)

2020, fra 1. maj

2021

Madaffald, 190 liter, 32 tømninger, årligt  1.512,50  1.512,50
Madaffald, 240 liter, 32 tømninger, årligt  1.737,50
 1.737,50
Madaffald, 400 liter, 32 tømninger, årligt   2.543,75  2.543,75
Restaffald, 400 liter, 32 tømninger, årligt   1.562,50  1.750,00
Usorteret dagrenovation, 400 liter, 52 tømninger, årligt   2.825,00  2.825,00
Restaffald, 660 liter, 32 tømninger, årligt   1.893,75  2.121,00
Usorteret dagrenovation, 660 liter, 52 tømninger, årligt   3.743,75  3.743,75
Usorteret dagrenovation, 660 liter, 104 tømninger, årligt   7.375,00  7.375,00
Restaffald, 770 liter, 32 tømninger, årligt   2.068,75  2.317,00
Usorteret dagrenovation, 770 liter, 52 tømninger, årligt   4.137,50  4.137,50
Usorteret dagrenovation, 770 liter, 104 tømninger, årligt   8.250,00  8.250,00
Restaffald, 4 m3, 26 tømninger, årligt   8.768,75  9.821,00
Restaffald, 4 m3, 52 tømninger, årligt   16.575,00  18.564,00
Restaffald, 8 m3, 26 tømninger, årligt   12.831,25  14.371,00
Restaffald, 8 m3, 52 tømninger, årligt   24.512,50  27.454,00
Madaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 26 tømninger, årligt   18.687,50  18.687,50
Madaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 52 tømninger, årligt   37.368,75  37.368,75
Madaffald, 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   17.406,25  17.406,25
Madaffald, 3 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt   34.806,25  34.806,25
Madaffald, 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   19.337,50  19.337,50
Madaffald, 5 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt   38.675,00  38.675,00
Restaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 26 tømninger, årligt   13.625,00  15.260,00
Restaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 52 tømninger, årligt   27.250,00  30.520,00
Restaffald, 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   10.550,00  11.816,00
Restaffald, 3 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt   21.100,00  23.632,00
Restaffald, 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   11.937,50  13.370,00
Restaffald, 5 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt   23.868,75  26.733,00
Pap, 660 liter, 13 tømninger, årligt   600,00  656,25
Pap, 660 liter, 26 tømninger, årligt   1.043,75  1.156,25
Pap, 660 liter, 52 tømninger, årligt   1.925,00  2.156,25
Pap, 770 liter, 13 tømninger, årligt   606,25  671,25
Pap, 770 liter, 26 tømninger, årligt   1.043,75  1.177,50
Pap, 770 liter, 52 tømninger, årligt   1.918,75  2.191,25
Pap, 4 m3, 13 tømninger, årligt   4.143,75  4.496,25
Pap, 4 m3, 26 tømninger, årligt   7.581,25  8.283,75
Pap, 4 m3, 52 tømninger, årligt   14.450,00  15.857,50
Pap, 8 m3, 13 tømninger, årligt   4.125,00  4.826,25
Pap, 8 m3, 26 tømninger, årligt   7.468,75  8.876,25
Pap, 8 m3, 52 tømninger, årligt   14.162,50  16.977,50
Pap, 20 - 24 m3, 4 tømninger, årligt   3.281,25  5.581,25
Pap, 20 - 24 m3, 13 tømninger, årligt   10.668,75  18.137,50
Pap, 20 - 24 m3, 26 tømninger, årligt   31.321,75  36.276,25
Pap, 20 - 24 m3, 52 tømninger, årligt   -  72.552,50
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt   -  1.600,00
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt   -  3.200,00
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   -  6.400,00
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt   -  1.666,25
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt   -  3.331,25
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt   -  6.662,50
Plast, 400 liter, 13 tømninger, årligt   1.000,00  1.000,00
Plast, 400 liter, 26 tømninger, årligt   1.800,00  1.800,00
Plast, 660 liter, 13 tømninger, årligt   1.162,50  1.162,50
Plast, 660 liter, 26 tømninger, årligt   2.150,00  2.150,00
Plast, 770 liter, 13 tømninger, årligt   1.250,00  1.250,00
Plast, 770 liter, 26 tømninger, årligt   2.300,00  2.300,00
Plast, 770 liter, 52 tømninger, årligt  4.393,75  4.393,75
Metal, 240 liter, 13 tømninger, årligt   531,25  531,25
Metal, 240 liter, 26 tømninger, årligt   1.000,00  1.000,00
Metal, 240 liter, 52 tømninger, årligt   1.950,00  1.950,00
Metal, 400 liter, 13 tømninger, årligt   712,50  712,50
Metal, 400 liter, 26 tømninger, årligt  1.225,00  1.225,00
Metal, 660 liter, 13 tømninger, årligt   737,50  737,50
Metal, 660 liter, 26 tømninger, årligt   1.287,50  1.287,50
Metal, 660 liter, 52 tømninger, årligt   2.400,00  2.400,00
Glas, 240 liter, 13 tømninger, årligt   643,75  643,75
Glas, 240 liter, 26 tømninger, årligt   1.187,50  1.187,50
Glas, 240 liter, 52 tømninger, årligt   2.306,25  2.306,25
Glas, 400 liter, 13 tømninger, årligt   856,25  856,25
Glas, 400 liter, 26 tømninger, årligt   1.512,50  1.512,50
Glas, 400 liter, 52 tømninger, årligt   -  2.671,00

Affaldsgebyrer - faste gebyrer Klik her for at vise tabellen

Affaldsgebyrer - faste gebyrer, inkl. moms

2020

2021

Administration, helårsbeboelse, årligt
87,50 125,00
Administration, sommerhus, årligt 43,75  62,50
Storskrald, 6 afhentninger, årligt
237,50  237,50 
Storskrald, 12 afhentninger, årligt  475,00  475,00
Haveaffald, 2 afhentninger, årligt  35,00  80,00 
Genbrugsplads, énfamilieordning, årligt  1.537,50  1.537,50 
Genbrugsplads, sommerhus, årligt  768,75  768,75 
Genbrugsplads, bebygg. med storskraldsgård, årligt  156,25  156,25
Farligt affald, årligt   7,50 7,50 
     
 

Særgebyrer for tømning

 

2020

 

2021

Tømning af fejlsorteret beholder til genanvendelige materialer,  
restaffald (Uafhængig af størrelser og fraktion) 
 -  400,00
Ekstraordinær tømning af nedgravet beholder 
(Uafhængig af størrelser og fraktion) 
 -  500,00

Ordninger rettet mod flerfamilieboliger Klik her for at vise tabellen

Ordninger rettet mod flerfamilieboliger

2020

2021

Metal, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt
1.956,25
1.956,25
Metal, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  3.912,50  3.912,50 
Metal, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt  1.800,00
1.800,00 
Metal, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  3.600,00  3.600,00 
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt  2.800,0  2.800,00 
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  5.600,00  5.600,00 
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  11.200,00 
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 3.487,50  3.487,50 
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  6.975,00  6.975,00 
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  13.950,00 
Glas, 1,5 m3 kube, 6,5 tømninger, årligt  2.306,25
2.306,25 
Glas, 1,5 m3 kube, 13 tømninger, årligt  4.612,50  4.612,50 
Glas, 1,5 m3 kube, 26 tømninger, årligt  9.225,00 9.225,00 
Glas, 18 m3, 26 tømninger, årligt  51.562,50  51.562,50 
Glas, 18 m3, 52 tømninger, årligt  103.125,00 103.125,00 
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 2.437,50
2.437,50 
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  4.875,00  4.875,00 
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  9.743,75  9.743,75 
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt  2.762,50
2.762,50
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  5.518,75  5.518,75 
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  11.037,50
11.037,50 
Papir, 400 liter, 13 tømninger, årligt  200,00  400,00 
Papir, 400 liter, 26 tømninger, årligt  137,50  400,00
Papir, 400 liter, 52 tømninger, årligt  131,25
400,00
Papir, 660 liter, 13 tømninger, årligt  125,00
400,00
Papir, 660 liter, 26 tømninger, årligt  125,00
400,00 
Papir, 660 liter, 52 tømninger, årligt  125,00
400,00 
Papir, 4 m3, 13 tømninger, årligt  125,00  600,00 
Papir, 4 m3, 26 tømninger, årligt  125,00
600,00 
Papir, 8 m3, 13 tømninger, årligt 125,00  600,00
Papir, 8 m3, 26 tømninger, årligt  125,00  600,00
Papir, 18 m3, 26 tømninger, årligt  250,00  800,00 
Papir, 18 m3, 52 tømninger, årligt  250,00  800,00 
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt  125,00  600,00
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt  125,00 600,00 
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  125,00  600,00
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt  125,00  600,00 
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 125,00  600,00 
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt  125,00
600,00

Ordninger rettet mod virksomheder Klik her for at vise tabellen

Ordninger rettet mod virksomheder

2020

2021

 Usorteret dagrenovation, 190 liter, 52 tømninger, årligt 1.900,00  1.900,00
 Genbrugsplads, pr. besøg 231,25  243,75
 Genbrugspl., farligt affald, over 10, indtil 35 kg, pr. gang 315,63  315,63
 Genbrugspl., farligt affald, over 35 kg, pr.
 påbegyndt 25 kg ekstra, pr. besøg
315,63  315,63

Containere til opsamling af storskrald Klik her for at vise tabellen

Containere til opsamling 

af Storskrald

2020

2021

Metal, 8 m3, 6,5 tømninger, årligt 9.300,00 9.300,00 
Metal, 8 m3, 13 tømninger, årligt 17.737,50  17.737,50 
Metal, 8 m3, 26 tømninger, årligt 34.606,25 34.606,25 
Metal, 12 m3, 6,5 tømninger, årligt 8.181,25 8.181,25
Metal, 12 m3, 13 tømninger, årligt 16.362,50 16.362,50 
Metal, 12 m3, 26 tømninger, årligt 32.731,25 32.731,25 
Metal, 18 m3, 26 tømninger, årligt 31.818,75 31.818,75
Metal, 18 m3, 52 tømninger, årligt 63.637,50 63.637,50
Forbrændingsegnet, 8 m3, 13 tømninger, årligt 20.693,75 20.693,75
Forbrændingsegnet, 8 m3, 26 tømninger, årligt 40.531,25 40.531,25
Forbrændingsegnet, 12 m3, 13 tømninger, årligt 20.150,00 20.150,00
Forbrændingsegnet, 12 m3, 26 tømninger, årligt 40.306,25 40.306,25
Forbrændingsegnet, 18 m3, 13 tømninger, årligt 21.587,50 21.587,50
Forbrændingsegnet, 18 m3, 26 tømninger, årligt 43.181,25 43.181,25
Forbrændingsegnet, 18 m3, 52 tømninger, årligt 86.356,25 86.356,25
Forbrændingsegnet, 20 m3 kompr., 13 tømninger, årligt 53.000,00 53.000,00
Deponeringsegnet, 400 liter, 13 tømninger, årligt 718,75 718,75
Deponeringsegnet, 400 liter, 26 tømninger, årligt 1.268,75 1.268,75
Deponeringsegnet, 400 liter, 52 tømninger, årligt 2.368,75 2.368,75
Deponeringsegnet, 12 m3, 13 tømninger, årligt 20.243,75 20.243,75
Deponeringsegnet, 12 m3, 26 tømninger, årligt 40.487,50 40.487,50
Deponeringsegnet, 18 m3, 13 tømninger, årligt 21.725,00 21.725,00
Deponeringsegnet, 18 m3, 26 tømninger, årligt 43.450,00 43.450,00
Deponeringsegnet, 18 m3, 52 tømninger, årligt 86.906,25 86.906,25


Storskrald 2016 2017
660 l container - pap 12 tømninger 1.375,00 1.375,00
660 l container - pap 26 tømninger 3.750,00 3.750,00
52 tømninger 7.500,00 7.500,00
4 m3 vippecontainer – pap 12 tømninger 8.125,00 8.125,00
26 tømninger 16.250,00 16.250,00
8 m3 vippecontainer - pap 12 tømninger 8.750,00 8.750,00
26 tømninger 17.500,00 17.500,00
8 m3 maxi – jern og metal 6 tømninger 3.000,00 3.000,00
8 m3 maxicontainer – jern og metal 12 tømninger 8.750,00 8.750,00
26 tømninger 17.500,00 17.500,00
8 m3 maxicontainer – til brændbart 12 tømninger 10.625,00 10.625,00
26 tømninger 21.250,00 21.250,00
8 m3 maxicontainer – brændbart, ej brændbart 12 tømninger 13.125,00 13.125,00
26 tømninger 26.250,00 26.250,00
12 m3 maxi – jern og metal 6 tømninger 2.875,00 2.875,00
12 m3 maxicontainer – jern og metal 12 tømninger 7.500,00 7.500,00
26 tømninger 15.000,00 15.000,00
12 m3 maxicontainer – til brændbart 12 tømninger 11.250,00 11.250,00
26 tømninger 22.500,00 22.500,00
12 m3 maxicontainer – brændbart, ej brændbart 12 tømninger 13.125,00 13.125,00
26 tømninger 26.250,00 26.250,00
18 m3 maxi - brændbart 12 tømninger 17.500,00 16,00
18 m3 maxicontainer - brændbart 26 tømninger 25.000,00 25.000,00
52 tømninger 50.000,00 50.000,00
18 m3 maxicontainer – jern og metal 26 tømninger 15.000,00 15.000,00
52 tømninger 30.000,00 30.000,00
18 m3 maxi – ikke brændbart 12 tømninger 17.500,00 17.500,00
18 m3 maxicontainer – ej brændbart 26 tømninger 27.500,00 27.500,00
52 tømninger 55.000,00 55.000,00
20 og 24 m3 komprimatorcontainer – pap 12 tømninger 12.500,00 12.500,00
26 tømninger 25.000,00 25.000,00
770 l conainer - plast 12 tømninger 437,50 437,50
26 tømninger 875,00 875,00
52 tømninger 1.750,00 1.750,00
770 l conainer - deponi 12 tømninger 1.125,00 1.125,00
26 tømninger 2.250,00 2.250,00
52 tømninger 4.875,00 4.875,00
Gebyr til dækning af udgifter til bekæmpelse af rotter. Beregnes som en promille af ejendomsværdien. Pris eks.: Ejendomsværdi 1.000.000/1000*0,03000 = 30,00 kr. 0,0300 0,0300
Storskrald 2016 2017
660 l container - pap 12 tømninger 1.375,00 1.375,00
660 l container - pap 26 tømninger 3.750,00 3.750,00
52 tømninger 7.500,00 7.500,00
4 m3 vippecontainer – pap 12 tømninger 8.125,00 8.125,00
26 tømninger 16.250,00 16.250,00
8 m3 vippecontainer - pap 12 tømninger 8.750,00 8.750,00
26 tømninger 17.500,00 17.500,00
8 m3 maxi – jern og metal 6 tømninger 3.000,00 3.000,00
8 m3 maxicontainer – jern og metal 12 tømninger 8.750,00 8.750,00
26 tømninger 17.500,00 17.500,00
8 m3 maxicontainer – til brændbart 12 tømninger 10.625,00 10.625,00
26 tømninger 21.250,00 21.250,00
8 m3 maxicontainer – brændbart, ej brændbart 12 tømninger 13.125,00 13.125,00
26 tømninger 26.250,00 26.250,00
12 m3 maxi – jern og metal 6 tømninger 2.875,00 2.875,00
12 m3 maxicontainer – jern og metal 12 tømninger 7.500,00 7.500,00
26 tømninger 15.000,00 15.000,00
12 m3 maxicontainer – til brændbart 12 tømninger 11.250,00 11.250,00
26 tømninger 22.500,00 22.500,00
12 m3 maxicontainer – brændbart, ej brændbart 12 tømninger 13.125,00 13.125,00
26 tømninger 26.250,00 26.250,00
18 m3 maxi - brændbart 12 tømninger 17.500,00 16,00
18 m3 maxicontainer - brændbart 26 tømninger 25.000,00 25.000,00
52 tømninger 50.000,00 50.000,00
18 m3 maxicontainer – jern og metal 26 tømninger 15.000,00 15.000,00
52 tømninger 30.000,00 30.000,00
18 m3 maxi – ikke brændbart 12 tømninger 17.500,00 17.500,00
18 m3 maxicontainer – ej brændbart 26 tømninger 27.500,00 27.500,00
52 tømninger 55.000,00 55.000,00
20 og 24 m3 komprimatorcontainer – pap 12 tømninger 12.500,00 12.500,00
26 tømninger 25.000,00 25.000,00
770 l conainer - plast 12 tømninger 437,50 437,50
26 tømninger 875,00 875,00
52 tømninger 1.750,00 1.750,00
770 l conainer - deponi 12 tømninger 1.125,00 1.125,00
26 tømninger 2.250,00 2.250,00
52 tømninger 4.875,00 4.875,00
Gebyr til dækning af udgifter til bekæmpelse af rotter. Beregnes som en promille af ejendomsværdien. Pris eks.: Ejendomsværdi 1.000.000/1000*0,03000 = 30,00 kr. 0,0300 0,0300

Skatter og afgifter Klik her for at vise tabellen

Skatter og afgifter

2020

2021 

Personskat procent 24,9  24,9
Kirkeskat procent 0,87  0,87
Grundskyld promille 21,038  21,038
Grundskyld på produktionsjord promille 6,238  6,238

Dækningsafgift: 

 
Erhvervsejendomme promille 0  0
Offentlige ejendomme – forskelsværdi promille 8,75  8,75
Offentlige ejendomme – grundværdi promille 10,519  10,519
Statens ejendomme - grundværdi promille 10,519  10,519


Rotter, bekæmpelse af - pris Klik her for at vise tabellen

 Rottebekæmpelse 2020  2021 
 

Gebyr til dækning af udgifter til bekæmpelse af rotter. 

Beregnes som en promille af ejendomsværdien. 

Pris eks.: Ejendomsværdi 1.000.000/1000*0,07000 = 70,00 kr.

 

 0,0700 0,0700 


 

Enfamilieshuse, tilbygninger m.m. Klik her for at vise tabellen

Enfamiliehuse

2020

2021 

Nye enfamilieshuse, rækkehuse, sommerhuse. Timepris 620,00  628,00
Byggetilladelser (garage og carport mm. over 50 m2) samt helhedsvurdering under 50 m2. Timepris 620,00  628,00

 

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4.

Andre faste konstruktioner Klik her for at vise tabellen

Andre faste konstruktioner

2020 

 2021

Antenner, sceneanlæg, legepladser og tekniske anlæg. Timepris  620,00  628,00 

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4.

Nedrivning Klik her for at vise tabellen

Nedrivning 

2020 

2021 

Nedrivningstilladelse (ændres til timepris)  620,00 628,00 

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4.

Simple konstruktioner Klik her for at vise tabellen

Simple konstruktioner 

2020 

2021 

Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger under 50 m2 som overholder byggereten  Gratis - oplyses blot til BBR Gratis - oplyses blot til BBR 


Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Klik her for at vise tabellen

Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri

2020

2021 

Erhvervsbyggeri og etagebyggeri. Timepris  620,00  628,00

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4.

Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Klik her for at vise tabellen

 

Industri, lager, jordbrug, drifts- og avlsbygninger 

2020

2021 

Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri 620,00  628,00

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4.

Dagpleje Klik her for at vise tabellen


Dagpleje

2020

2021

 Dagpleje: Fra 0 - 3 år pr. måned 2.660,00 2.730,00

Integrerede institutioner og børnehaver Klik her for at vise tabellen

Integrerede institutioner: Fra 0 til 3 år  

2020  

2021

48 ugentlige timer og derover pr. måned 3.080,00 3.180,00
30 ugentlige timer pr. måned 2.460,00 2.550,00
Frokostordning, inst. med produktionskøkken pr. måned                  746,00  746,00
Frokostordning, inst. med anretterkøkken pr. måned    580,00  580,00

Integrerede institutioner: Fra 3 år til skolestart  

   
48 ugentlige timer og derover pr. måned 1.850,00 1.880,00
30 ugentlige timer pr. måned 1.480,00 1.500,00
Frokostordning, inst. med produktionskøkken pr. måned      746,00  746,00
Frokostordning, inst. med anretterkøkken pr. måned    580,00  580,00

Børnehaver med småbørnsgrupper: Fra 2 til 3 år

   
48 ugentlige timer og derover pr. måned 2.690,00 2.770,00
30 ugentlige timer pr. måned 2.150,00 2.210,00
Frokostordning, inst. med produktionskøkken pr. måned    746,00  746,00
Frokostordning, inst. med anretterkøkken pr. måned    580,00  580,00

Pasning af egne børn og privat pasning Klik her for at vise tabellen


Pasning af egne børn

2020 

2021

0-3 år pr. måned  5.326,00  5.335,00 
Fra 3 år til skolestart pr. måned  3.294,00  3.345,00 


 Privat pasning 

2020 

2021

Max. tilskud til privat pasning 0 - 2 år 
(pasning mellem 30 og 48 timer ugentligt) 
7.290,00 7.410,00
Max. tilskud til privat pasning 0 - 2 år
(pasning mellem 20 og 29 timer ugentligt)
5.905,00 6.002,00
Max. tilskud til privat pasning 0 - 2 år
(pasning mellem 10 og 19 timer ugentlig)
5.176,00 5.261,00 
Max. tilskud til privat pasning fra 3 år
(Pasning mellem 30 og 48 timer ugentligt)
4.574,00 4.645,00
Max. tilskud til privat pasning fra 3 år
(pasning mellem 20 og 29 timer ugentligt)
3.705,00 3.762,00
Max. tilskud til privat pasning fra 3 år
(pasning mellem 10 og 19 timer ugentligt)
3.248,00 3.298,00


Biblioteker - priser Klik her for at vise tabellen

BIBLIOTEK – inkl. moms

2020

2021 

Overskrides lånetiden 1 – 7 dage betales 20,00  20,00
Hvis hjemkaldelse fremsendes (8-30 dage) betales 80,00  80,00
Hvis opgørelse fremsendes (31-44 dage) betales (eks. evt. erstatningskrav) 200,00  200,00
Børn under 14 år betaler ½ pris for overskridelse og rykkere  
Ødelagte eller bortkomne materialer skal erstattes  
Salg af kasserede bøger (kan dog afviges) pr. stk. 10,00  10,00
Særaftaler vedr. undervisning, konsulentbistand, biblioteksorientering, IT-introduktion pr. time 500,00  500,00
A4 kopi og print pr. stk. 1,00  1,00
A3 kopi og print pr. stk. 2,00  2,00
Scan til mail Gratis  Gratis

200,00 + gebyr via SKAT

Rykkergebyr Klik her for at vise tabellenGebyr for rykker

2020

2021

Gebyr for rykker med udpantningsret (fx. dagtilbud, ejendomsskat) 250,00 250,00
Gebyr for rykker uden udpantningsret (civilretlige krav) 100,00 100,00
Gebyr for underretninger hos hoved- og medhæfter  450,00  450,00 
Retsafgift (minimumsats)  300,00  300,00 

Fiskeri i Badesøen - Priser Klik her for at vise tabellen

Fiskeri i Badesøen 

2020

2021

 Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år)  110,00  111,00 
 Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 440,00  445,00 

Fiskeri og sejlads i Dalby Sø - Priser Klik her for at vise tabellen

Fiskeri i Dalby Sø 

2020 

2021 

Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 110,00   111,00
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år)  420,00   445,00
Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 1.095,00   1.107,00
Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund (Kimmerslev Sø) 1.095,00   1.107,00
Rusefiskeri pr. dobbeltaleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 550,00   556,00

Fiskeri og sejlads i Kimmerslev Sø - Priser Klik her for at vise tabellen

Fiskeri i Kimmerslev Sø 

2020 

2021 

Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 110,00   111,00
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 440,00   445,00
Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 2.190,00   2.215,00
Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund 1.095,00   1.107,00
Rusefiskeri pr. dobbeltåleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 550,00   556,00
Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for foreninger (årligt) 1.095,00   1.107,00
Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for private (dagkort) 110,00   111,00

Havnebadet Klik her for at vise tabellen

Havnebadet

2020 

2021

Sæsonkort 1. oktober - 1. maj til sauna og omklædning  670,00  680,00
Halvsæsonkort 1. januar - 1. maj til sauna og omklædning  520,00  525,00

Pladser m.m. - priser Klik her for at vise tabellen

KØGE MARINA  

2020 

2021 

Takst 01: 7,50 m pladser pr. m2 vandareal pr. år  155,00  157,00
Takst 02: 10,00 og 11,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år  180,00  182,00
Takst 03: 12,00-24,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år  195,00  197,00
Takst 04: Landarealer (30 stk.)  1.505,00 1.522,00 
Takst 05: Landarealer store trailerbåde maksimum 10x3 m inkl. trailer pr. år  3.280,00  3.317,00
Takst 06: Flydebro 7 m pladser pr. m2 vandareal pr. år  325,00  329,00
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. døgn  145,00  150,00
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. uge  795,00  805,00
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned  2.950,00  3.000,00
     

Gæstebåde 1/5 - 30/10 - 6 mdr.

 2020

2021

7,5 m pladser, bådlængde under 6,5 m ved 6 mdr. leje  4.535,00  4.585,00
10 m pladser, bådlængde under 8,5 m ved 6 mdr. leje  6.805,00  6.885,00
11 og 12 m pladser, bådlængde under 10 m ved 6 mdr. leje  8.240,00  8.335,00
15 m pladser, bådlængde under 13 m ved 6 mdr. leje  11.620,00  11.780,00
18 m pladser, bådlængde under 16 m ved 6 mdr. leje  11.620,00  11.780,00
Gæstebåde vinter fra 1. november til 1. maj pr. 6 mdr.  5.675,00  5.740,00
Dagkort, slæbested: 2 bomløft (+50 kr. i depositum)  100,00  100,00
Rabatkort, slæbested: 28 bomløft (+50 kr. i depositum)  700,00  700,00
Ekstra magnetkort pr. kort  60,00  60,00
Søsætning/ophaling – faste lejere Pr. løft  430,00  435,00
Søsætning/ophaling – gæstebåde Pr. løft  1.310,00  1.325,00
     

Gæsteplads: Vinteropbevaring 1/11 - 30/4 

2020 

2021

Gæstebåd under 3 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter 7.567,00   7.567,00
Gæstebåd under 3 tons, inkl. optagning samt stativ med mast/benstøtter 7.740,00   7.800,00
Gæstebåd under 6 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter 7.740,00   7.800,00
Gæstebåd under 6 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - med mast/benstøtter 8.115,00   8.170,00
Gæstebåd under 12 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter 8.115,00   8.170,00
Gæstebåd under 12 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - med mast/benstøtter 8.490,00   8.550,00
     

Erhverv: I Havnebassinet samt på land pr. m2 vandareal

 2020

2021

Takst 1: 7,5 m pladser pr. m2 vandareal pr. år  -   157,00
Takst 2: = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år   -  182,00
Takst 3 = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år   -  197,00
Takst 5 = Landarealer store trailerbåde max. 10x3 meter inkl. trailer pr. år   -  3.317,00
Takst 6 = Alle flydebroer pr. m2 vandareal pr. år 325 kr. pr. m2   -  329,00
Gæstepladser alle bådtyper pr. døgn   -  150,00
Gæstepladser alle bådtyper pr. uge   -  805,00
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned  -  3.000,00
Priser på bådstativleje for faste lejere   -  
For både op til 3 tons pr. år   -  550,00
For både op til 6 tons pr. år   -  700,00
For både op til 12 tons pr. år  -   900,00
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land
med mast/motorbåde - over 11 meter
 -  250,00
For alle både på land i 0-14 dage   -  150,00
For alle både på land i op til 30 dage   -  250,00
For alle både på land i over 30 dage   -  Se årslejen

Leje af sejlerskur og bådstativ - priser Klik her for at vise tabellen

Leje af sejlerskur

2020 

2021

Indskud  1.500,00  1.500,00
Leje pr. år  1.485,00  1.500,00
Bimåler til sejlerskure - indskud  1.500,00  1.500,00
Leje af landplads pr. døgn  50,00  50,00
   

Priser på bådstativleje for faste lejere

 2020

 2021
For både op til 3 tons pr. år  550,00  550,00
For både op til 6 tons pr. år  700,00  700,00
For både op til 12 tons pr. år  900,00  900,00
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter  250,00  250,00
For alle både på land i 0-14 dage  150,00  150,00
For alle både på land i op til 30 dage  250,00  250,00
For alle både på land i over 30 dage Se årslejen  Se årslejen

Priser på bådstativleje for gæster

 2020

 2021
For både op til 3 tons pr. dag  50,00  50,00
For både op til 6 tons pr. dag  60,00  60,00
For både op til 12 tons pr. dag  70,00  70,00
For både op til 3 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj  1.500,00  1.500,00
For både op til 6 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj  2.000,00  2.000,00
For både op til 12 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj  2.500,00  2.500,00
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter pr. vintersæson fra 1. november til 1 maj  500,00  500,00
For både der skal bruge støtteben,fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter pr. dag  50,00  50,00

Priser på transport- og flytningsopgaver 

2020

 2021
Flytning- og transportopgaver for andre parter - takst pr. påbegyndt halve time (30 min).  205,00   210,00

Ydelser 

 2020

2021

El pr. kw  3,00  3,00 
Vand pr. m3 på området nord for Køge Marina  70,00 70,00 

Køge Musikskole - priser Klik her for at vise tabellen

KØGE MUSIKSKOLE

2020/2021 

2021/2022 
Der betales 1 rate pr. hold for:    
Babymusik (7 uger)  290,00  295,00
Børnekor (36 uger)  Gratis  Gratis
     
10 rater pr. skoleår :    
Musik og bevægelse for børn og forældre (34 uger) pr. rate  180,00  185,00
Musik grundskole for 5-6 årige u/forældre (34 uger) pr. rate  225,00  230,00
Juniorkor (36 uger) pr. rate  130,00  135,00
Ungdomskor (36 uger) pr. rate  130,00  135,00
Hørelærer (36 uger), pr. rate  130,00  135,00
Musik i første (36 uger), pr. rate  290,00  295,00
Online guitarundervisning (36 uger). Pr. rate  420,00  425,00
Instrumentalundervisning 20 min om ugen (36 uger) pr. rate  340,00  345,00
Instrumentalundervisning 25 min om ugen (36 uger) pr. rate  420,00  425,00
Instrumentalundervisning 30 min om ugen (36 uger) pr. rate  510,00
 515,00
Instrumentalundervisning 35 min om ugen (36 uger) pr. rate  590,00  595,00
Instrumentalundervisning 40 min om ugen (36 uger) pr. rate  670,00  680,00
Instrumentalundervisning 45 min om ugen (36 uger) pr. rate  755,00  765,00
Talentakademi (36 uger) pr. rate  830,00  840,00
Instrumentleje pr. rate  100,00  100,00
 *Ensembler, bands og orkestre er gratis for elever i musikskolen    
     

Musikterapi: 4 rater pr. år

   
Copydan    
Copydan takst for instrumental- og sangeleverne pr. år  55,00  55,00
Rabatter:    
*Der gives søskenderabat for den anden og efterfølgende søskende -25% pr. barn.
­ Der gives rabat når eleven går til flere fag -25% for andet og efterfølgende fag. Rabatten beregnes på de billigste fag.
­ Juniorkor og ungdomskor er gratis, hvis eleven går til instrument- eller sangundervisning.

Borup - Varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset Klik her for at vise tabellen

Varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup

2020

2021

Medlemskaber:

   
Personligt i en bestemt ugentlig offentlig badetid pr. md.  110,00 115,00
Personligt med adgang til alle offentlige badetider pr. md.  160,00 170,00 
Familie* i en bestemt ugentlig offentlig badetid pr. md.  220,00 230,00
Familie* med adgang til to ugentlige offentlige badetider pr. md.  240,00 250,00 
Familie* med adgang til tre ugentlige offentlige badetider pr. md.   265,00 270,00 

Timeleje:

   
Hele varmtvandssalen pr. bassintime** - pr. time  420,00 425,00 
   
*) Dækker op til to voksne og alle hjemmeboende børn under
18 år, som bor på samme adresse
**) Omklædning før og efter er inkluderet
   
   
   
   

Diverse

Pr. gang

Pr. gang

Saunagustillæg 20,00 20,00
Tilskuerbillet 25,00 25,00 
Timeleje af 3 baner (skolesvøm mv.) 882,00 892,00 
Timeleje af hele Køge Svømmeland udenfor offentlig åbningstid
til private
2.250,00 2.275,00 
Udlejning til private 290,00 297,00
Enkeltbilet Vanddisco (2 timer) barn 9-14 år 65,00 70,00 
Babysvømmeforløb 14 gange (forælder og barn)  1.288,00  1.300,00 
Administrationsgebyr ved bortkomst af kort for foreningsmedlemmer 30,00 30,00
Administrationsgebyr ved bortkomst eller berostillelse af kort 40,00 40,00

Herfølge Svømmehal Klik her for at vise tabellen


Herfølge svømmehal 

2020

2021 

Enkeltbilletter

   
Voksenbillet (18-65 år)  44,00  44,00
Børnebillet (0-18 pr)  34,00  34,00
Pensionistbillet  34,00  34,00

10 ture

   
Personligt 10-turs kort  260,00  263,00
Familie 10-turs kort  310,00  313,00
Udlejning til kommunens skoler - skolesvømning  880,00   890,00

Køge Svømmeland - priser Klik her for at vise tabellen

Køge Svømmeland

2020 

 

2021

     

Svømmebad

   
     

Enkeltbillet hverdage excl. skoleferiedage

   
Voksen 65,00   66,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 43,00   43,00
Pensionist (65+) 40,00   41,00
Barn (0 - 14 år) 34,00   34,00
Institution, ungdom el. voksen ledsager 37,00   37,00
Institution barn 29,00   29,00
   

Enkeltbillet søn- og helligdage og i skoleferie samt lørdage fra 2017

   
Voksen  75,00  76,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  49,00  50,00
Pensionist (65+)  46,00  47,00
Barn (0 - 14 år)  39,00  40,00
   

5 ture

   
Voksen  270,00  280,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  180,00  180,00
Pensionist (65+)  170,00  170,00
Barn (0 - 14 år)  140,00  140,00
   

10 ture

   
Voksen  480,00  490,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  320,00  320,00
Pensionist (65+)  300,00  300,00
Barn (0 - 14 år)  250,00  260,00
Institution, ungdom el. voksen ledsager  320,00  320,00
Institution barn  250,00  260,00
   

Månedskort

   
Voksen  480,00  490,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  320,00  320,00
Pensionist (65+)  300,00  300,00
Barn (0 - 14 år)  250,00  260,00
   

3 måneders kort

   
Voksen  960,00  980,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  640,00  640,00
Pensionist (65+)  600,00  600,00
Barn (0 - 14 år)  500,00  520,00
   

½ års kort

   
Voksen  1.680,00  1.720,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  1.120,00  1.120,00
Pensionist (65+)  1.050,00  1.050,00
Barn (0 - 14 år)  860,00  910,00
   

Årskort

   
Voksen  2.880,00  2.940,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  1.910,00  1.920,00
Pensionist (65+)  1.800,00  1.800,00
Barn (0 - 14 år)  1.480,00  1.560,00
   

Motion inklusiv svømmebad

 2020

 2021

     

Enkeltbillet hverdag excl. skoleferier

   
Voksen  77,00  78,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  63,00  64,00
Pensionist (65+)  52,00  54,00
   

Enkeltbillet søn- og helligdage og i skoleferie samt lørdage fra 2017

   
Voksen  89,00  90,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  72,00  73,00
Pensionist (65+)  60,00  62,00
   

5 ture

   
Voksen  320,00  330,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  260,00  270,00
Pensionist (65+)  220,00  230,00
   

10 ture

   
Voksen  570,00  580,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  460,00  470,00
Pensionist (65+)  390,00  400,00
   

Månedskort

   
Voksen  570,00  580,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  460,00  470,00
Pensionist (65+)  390,00  400,00
   

3 måneders kort

   
Voksen  1.130,00  1.160,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  920,00  940,00
Pensionist (65+)  780,00  800,00
   

½ års kort

   
Voksen  1.975,00  2.030,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  1.615,00  1.645,00
Pensionist (65+)  1.365,00  1.400,00
   

Årskort

   
Voksen  3.385,00  3.480,00
Ungdom (15 - 17 år) og studerende  2.770,00  2.820,00
Pensionist (65+)  2.340,00  2.400,00

Ungdomsskolen Tapperiet - priser Klik her for at vise tabellen

Ungdomsskolen/Tapperiet

2020

2021

Knallertbevis 500,00  Afventer trafikstyrelsen
Billedskole, deltagerbetaling 1.855,00  1.875,00
BGK 1.090,00  1.100,00

Kørekort m.v. - pris Klik her for at vise tabellen

Kørekort m.v.

2020

2021

Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve)  280,00  280,00
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring  280,00  280,00
Køreprøve til bus  280,00  280,00
Praktisk prøve til stor motorcykel og bil med stort påhængskøretøj  280,00  280,00
Afholdelse af kørelærerprøve, første kategori  280,00  280,00
Afholdelse af kørelærerprøve, efterfølgende kategori  280,00  280,00
Afholdelse af kørelærerprøve til alm. bil samtidig med prøve til motorcykel   280,00  280,00

Fornyelse og ombytning af kørekort - pris Klik her for at vise tabellen


Fornyelse og ombytning af kørekort

2020

2021

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280,00  280,00
Fornyelse af kørekort med kørerlærergodkendelse 280,00  280,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280,00  280,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, grundet helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120,00  120,00
Fornyelse af kørekort til lastbil og bus m/u stort påhængskøretøj for ansøgere der ikke er fyldt 70 år 280,00  280,00
Fornyelse af kørekort til lille lastbil og lille bus m/u stort påhængskøretøj for ansøgere der ikke er fyldt 70 år 170,00  170,00
Fornyelse af kørekort for ansøger der er fyldt 70 år 140,00  140,00
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset grundet helbredsmæssige forhold for ansøger der ikke er fyldt 70 år  0,00  0,00
Kontrollerende køreprøve i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud 280,00  280,00


Andre kørekort - pris Klik her for at vise tabellenAndre kørekort

2020

2021

Midlertidigt erstatningskørekort 170,00
 170,00 
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 280,00  280,00
Udstedelse af internationalt kørekort 25,00  25,00
Udstedelse af turistkørekort (fås hos politiet) 140,00  140,00
Knallertkørekort til stor knallert, over 18 år 140,00  140,00
Knallertkørekort til lille knallert, over 18 år 140,00  140,00
Knallertkørekort til lille knallert (inkl. undervisning, teoriprøve og praktisk prøve), under 18 år 140,00  140,00

Borup Kulturhus Klik her for at vise tabellen

Borup Kulturhus

2020

 2021

Hal pr. møde/pr. dag, mandag - fredag  570,00/1.710,00  570,00/1.730,00
Hal pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag  795,00/2.855,00  805,00/2.890,00
Gl. Kantine pr. møde/pr. dag, mandag - fredag  350,00/1.145,00  355,00/1.160,00
Gl. Kantine pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag  515,00/1.710,00  520,00/1.730,00
Øvrige lokaler pr. møde/pr. dag, mandag - fredag  175,00/620,00  175,00/625,00
Øvrige lokaler pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag  255,00/800,00  260,00/810,00

Ejby Medborgerhus Klik her for at vise tabellen

Ejby Medborgerhus

2020

 2021

Læsesal pr. møde/pr. dag, man-fre  170,00/515,00  170,00/520,00
Læsesal pr. møde/pr. dag, lør-søn  280,00/795,00  285,00/805,00
Store Sal pr. møde/pr. dag, man-fre  565,00/1.145,00  570,00/1.160,00
Store Sal pr. møde/pr. dag, lør-søn  1.050,00/1.575,00  1.060,00/1.595,00
Datastue pr. møde/pr. dag, man-fre  170,00/515,00  170,00/520,00
Datastue pr. møde/pr. dag, lør-søn  280,00/780,00  285,00/780,00

Bjæverskov Medborgerhus Klik her for at vise tabellen

Bjæverskov Medborgerhus

2020

 2021

Stort mødelokale / pr. dag, mandag - fredag  350,00/1.145,00  355,00/1.160,00
Stort mødelokale / pr. dag, lørdag - søndag  515,00/1.710,00  520,00/1.730,00
Lille mødelokale / pr. dag, mandag-fredag  175,00/620,00  175,00/620,00
Lille mødelokale / pr. dag, lørdag - søndag  255,00/800,00  260,00/810,00

Forsamlingslokaler i Alkestrup - Sognegården Klik her for at vise tabellen

Ved udlejning af forsamlingslokaler i Alkestrup Sognegård, til andre end de til Sognegården tilsluttede foreninger, opkræves følgende: 


Forsamlingslokaler i Alkestrup - Sognegården

2020

2021

Store lokale 1. sal med plads til 50 personer 900,00  900,00
Lille lokale i stuen med plads til 36 personer 700,00  700,00

Forsamlingslokaler i Ll. Skensved Klik her for at vise tabellen

Forsamlingslokaler i Ll. Skensved 

2020

 2021

Private arrangementer (24 timer) 1.380,00  1.395,00 
Kommercielle arrangementer:  
Mandag – fredag 555,00  565,00
Lørdag – søndag 1.110,00  1.120,00
Foreninger, der ikke er godkendt til at låne Køge Kommunes lokaler samt folkeoplysende foreninger fra andre kommuner kan låne nedenstående lokaler for de nævnte takster. Endvidere opkræves der et administrationsgebyr.  
Administrationsgebyr for bookning af lokaler 230,00   235,00

Gørslev Spejderhytte Klik her for at vise tabellen

Gørslev Spejderhytte

2020

 2021

Mødelokale pr. møde/pr. dag, man-fre  565,00/1.145,00  570,00/1.160,00
Mødelokale pr. møde/pr. dag, lør-søn  1.140,00/1.710,00  1.155,00/1.730,00
Køkken pr. møde/pr. dag, man-fre  170,00  170,00
Køkken pr. møde/pr. dag, lør-søn  515,00  520,00

Køge Spejderhus Klik her for at vise tabellen

Køge Spejderhus

2020 

 2021

Lokale 3 og 4 – lokale til max. 35 pers. , mandag-fredag  565,00  570,00
lør-søn  1.140,00  1.155,00
Lokale 1 – lokale til max. 12 pers. , mandag-fredag  170,00  170,00
lør-søn  280,00  285,00
Lokale 7, 8 og 21 – lokale max 8 pers., mandag-fredag  170,00  170,00
lør-søn  280,00  285,00
Lokale 10 – lokale til max. 6 pers. , mandag-fredag  170,00  170,00
lør-søn  280,00  285,00
Køkken , mandag-fredag  170,00  170,00
lør-søn  280,00  285,00
Hele spejderhuset , mandag-fredag  1.775,00  1.190,00
lør-søn  3.380,00  3.420,00

Lokaler på skoler Klik her for at vise tabellen

Lokaler på skoler

2020

 2021

Normalklasser mandag-fredag  170,00  170,00
lør-søn  280,00  285,00
Gymnastiksale, rytmiksale o.l., mandag-fredag  565,00  570,00
lør-søn  1.140,00  1.155,00

Mødelokale - Ølby Center 53 Klik her for at vise tabellen

Mødelokalet i Ølby, Ølbycenter 53, 1. sal

2020

2021

Mødesal – plads til ca. 75 pers., mandag-fredag 565,00  570,00
lør-søn 1.135,00   1.150,00

Teaterbygningen, leje af udstyr Klik her for at vise tabellen

Leje af udstyr for alle private og foreninger, der ikke er godkendt til at låne lokaler (incl. moms)

2020

2021 

Følgende stilles til rådighed i forbindelse med lån/leje af lokaler på Teaterbygningen: Flipover m. papir og tuscher, tavle, diverse mikrofoner og projektor samt fast, hvidt lys på scene   Gratis  Gratis

   
PA system Teatersal - stort anlæg med mixer  2.780,00  2.800,00
Tekniker til dagsarrangement - lyd/lys (max 4 timer)   3.210,00  3.240,00
     

Leje af udstyr for offentlige institutioner i Køge Kommune og foreninger, der er godkendt til at låne lokaler

 

 2020

 

2021


Herudover kan følgende tilbydes mod betaling:
   
PA system Teatersal - stort anlæg med mixer   2.220,00  2.245,00
Tekniker til dagsarrangement - lyd/lys (max 4 timer)   2.570,00  2.600,00

2019 

2019 

Incl. lejen

2021

Teaterbygningen, leje af lokaler Klik her for at vise tabellen

Virksomheder og foreninger, der ikke er godkendt til at låne lokaler mandag-torsdag (incl. moms)

2020 

 2021

Teatersal incl. Leisnergang  5.130,00  5.180,00
Musikcafe  4.100,00  4.140,00
Galleriet  2.060,00  2.080,00
Leisnergang  1.025,00  udgår
Bag Scenen  1.025,00  1.035,00
Lille møderum, 1. sal   1.025,00  1.035,00
Kupéen   1.025,00  1.035,00
Hele huset   10.280,00  10.385,00

Virksomheder og foreninger, der ikke er godkendt til at låne lokaler fredag-søndag

 2020

 2021

Teatersal   7.200,00  7.275,00
Musikcafe   5.650,00  5.700,00
Galleriet  3.080,00  3.110,00
Leisnergang   1.540,00  udgår
Bag Scenen   1.540,00  1.555,00
Lille møderum, 1. sal   1.540,00  1.555,00
Kupéen   1.540,00  1.555,00
Køkken   2.750,00  2.777,00
Hele huset   14.400,00  14.550,00

Offentlige institutioner i Køge Kommune mandag-torsdag

 2020

 

2021


Teatersal  2.060,00  2.080,00
Musikcafe   1.540,00  1.555,00
Galleriet   1.030,00  1.040,00
Leisnergang  510,00  udgår
Bag Scenen   510,00  520,00
Lille møderum, 1. sal   510,00  520,00
Kupéen  510,00  520,00
Køkken  720,00  730,00
Hele huset   4.115,00  4.160,00

Offentlige institutioner i Køge Kommune fredag-søndag

 2020

 

2021

Teatersal    2.570,00  2.600,00
Musikcafe   2.060,00  2.080,00
Galleriet    1.030,00  1.040,00
Leisnergang   620,00  udgår
Bag Scenen  620,00  630,00
Lille møderum, 1. sal  620,00  630,00
Kupéen  620,00  630,00
Køkken  820,00  830,00
Hele huset  5.140,00  5.190,00

Cafepriser - for ældre Klik her for at vise tabellen

Cafépriser

2020

Pr. 1. april 2021

Dagens menu 57,50 58,50
Hovedret 46,00 46,50
Smørrebrød 23,50 23,50

Madordninger - for ældre Klik her for at vise tabellen

Madordninger

2020

Pr. 1. april 2021

Hjemmeboende (Hovedret) pr. dag 53,50 56,50
Hjemmeboende (Hovedret og biret) pr. dag 61,00 64,00
Plejehjemsbeboere pr. måned 3.512,00 3.592,00

Pas, sundhedskort og Id til unge - pris Klik her for at vise tabellen

Pas

2020

2021

Pas 0-2 årige, gyldighed 2 år 115,00 150,00
Pas 2-11 årige, gyldighed 5 år 115,00 150,00
Pas 12-17 årige, gyldighed i 5 år 143,00 178,00
Pas 18-64 årige, gyldighed i 10 år 628,00 890,00
Pas fra 65 år, gyldighed i 10 år  376,00 378,00
Sundhedskort (tidligere gult sygesikringsbevis) 205,00 210,00
Sundhedskort/lægeskift (hvis kortet er over 4 år
og beskadiget, kan det returneres til Køge Kommune
og der vil gebyrfrit blive udstedt et nyt kort
0,00 0,00
ID-kort til unge 150,00 150,00
Folkeregisteroplysning 52,00 52,00

SFO og juniorklub Klik her for at vise tabellen

SFO og juniorklub

2019

2020

2021

SFO 0. - 1. klasse inkl. pris pr. måned i 11 mdr.  1.706,00 1.934,00 1.964,00
SFO 2. - 3. klasse inkl. pris pr. måned i 11 mdr.  1.365,00 1.547,00 1.570,00
SFO fra 4. klasse pr. måned i 11 mdr.  1.024,00 1.050,00 1.066,00
Juniorklub fra 4. klasse (4 moduler a 3 timer/uge) pris pr. måned i 11 mdr.  427,00 438,00 444,00
Juniorklub fra 4. klasse (3 moduler a 3 timer/uge) pris pr. måned i 11 mdr.  320,00 328,00 344,00

Praktisk hjælp, omsorgstandpleje, kørsel m.m. Klik her for at vise tabellen

Takster - Ældreområdet

2020

2021

Ældre institutioner – rengøringsartikler mv. pr. måned  219,00  223,00
Plejehjem (§192) – vinduespudsning pr. måned  26,00  26,50
Omsorgstandpleje pr. år  540,00  550,00
Specialtandpleje pr. år  2.010,00  2.050,00
Kørsel til eller fra træning mv. pr. tur  24,00  24,00
Tøjvask pr. måned  104,00 106,00

Betalingsparkering - priser Klik her for at vise tabellen

Betalingsparkering i Køge bymidte


2020 

2021

 
Pr. time  8,00 8,00 
Pr. mdr. for måneds-, pendler- og erhvervslicenser  200,00  200,00 
Pr. år for måneds-, pendler- og erhvervslicenser  2.000,00  2.000,00 
Pr. år for beboerlicenser i bymidte og bufferzone  115,00  115,00 
Pr. døgn for dagsbillet  30,00  30,00 

Brug af Grønne arealer - priser for leje og depositum Klik her for at vise tabellen

Depositum pr. arrangement

2020

2021

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune 5.000,00 5.000,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/ Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov  10.000,00 10.000,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup 10.000,00 10.000,00 
Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgsbehandles Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til en skønnet risikovurdering Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til en skønnet risikovurdering

Leje pr. døgn

2020

2021 

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune  0,00 0,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov  1.000,00 1.000,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup  500,00 500,00 
Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgs- behandles Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse

Stadepladser til torvehandel på Køge Torv - priser for leje Klik her for at vise tabellen


Stadepladser til torvehandel på Køge Torv - priser for leje af:

2020

2021

Gæstepladser enkelt dag  331,00 Afventer prisindeks i december
Faste pladser (indeksreguleret) m2 pr. år  165,00 Afventer prisindeks i december

Arealer til udeservering - priser for leje Klik her for at vise tabellen

Arealer til udeservering - priser for leje af: (Pris kr./m2/år (sæson))

2020*

2021*

Bymidten (Torvegader, Brogade, Vestergade og gågaderne, Stadions- og Kulturtorvet)
0,00
 0,00
Havnepladsen og Åbassinet
0,00
 0,00
Ølby Center
0,00
 0,00
Øvrige områder
0,00
 0,00
Udeservering på Køge Torv Baseret på kontrakter  

* Ifm. budgetforliget for 2020-23 blev det politisk besluttet, at der ikke skal opkræves noget for udeservering, undtaget er udeservering på Køge Torv.


Brug af vejareal til kommercielle arrangementer - priser for leje Klik her for at vise tabellen


Leje pr. døgn af:

2020

2021

Torvet og Havnen:
11 kr. pr. m2 pr. dag, dog mindstepris 1.000 kr.
11,00 Afventer prisindeks i december
Øvrige vejarealer  -  250,00

minimum 1.000,00
Opdateret af Køge Kommune 25.06.19