Udendørsarealer

01.12.15

Brug af Grønne arealer - priser for leje og depositum Klik her for at vise tabellen

Depositum pr. arrangement

2020

2021

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune 5.000,00 5.000,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/ Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov  10.000,00 10.000,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup 10.000,00 10.000,00 
Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgsbehandles Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til en skønnet risikovurdering Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til en skønnet risikovurdering

Leje pr. døgn

2020

2021 

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune  0,00 0,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov  1.000,00 1.000,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup  500,00 500,00 
Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgs- behandles Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse

Stadepladser til torvehandel på Køge Torv - priser for leje Klik her for at vise tabellen


Stadepladser til torvehandel på Køge Torv - priser for leje af:

2020

2021

Gæstepladser enkelt dag  331,00 Afventer prisindeks i december
Faste pladser (indeksreguleret) m2 pr. år  165,00 Afventer prisindeks i december

Arealer til udeservering - priser for leje Klik her for at vise tabellen

Arealer til udeservering - priser for leje af: (Pris kr./m2/år (sæson))

2020*

2021*

Bymidten (Torvegader, Brogade, Vestergade og gågaderne, Stadions- og Kulturtorvet)
0,00
 0,00
Havnepladsen og Åbassinet
0,00
 0,00
Ølby Center
0,00
 0,00
Øvrige områder
0,00
 0,00
Udeservering på Køge Torv Baseret på kontrakter  

* Ifm. budgetforliget for 2020-23 blev det politisk besluttet, at der ikke skal opkræves noget for udeservering, undtaget er udeservering på Køge Torv.


Brug af vejareal til kommercielle arrangementer - priser for leje Klik her for at vise tabellen


Leje pr. døgn af:

2020

2021

Torvet og Havnen:
11 kr. pr. m2 pr. dag, dog mindstepris 1.000 kr.
11,00 Afventer prisindeks i december
Øvrige vejarealer  -  250,00

minimum 1.000,00

Betalingsparkering - priser Klik her for at vise tabellen

Betalingsparkering i Køge bymidte


2020 

2021

 
Pr. time  8,00 8,00 
Pr. mdr. for måneds-, pendler- og erhvervslicenser  200,00  200,00 
Pr. år for måneds-, pendler- og erhvervslicenser  2.000,00  2.000,00 
Pr. år for beboerlicenser i bymidte og bufferzone  115,00  115,00 
Pr. døgn for dagsbillet  30,00  30,00 
Opdateret af Køge Kommune 13.02.20