Bag om udviklingen

Tusinder af nye arbejdspladser, bedre tog- og vejforbindelser, nye byrum og stærke uddannelsestilbud. Køge Kommune står i disse år foran en kæmpe udvikling, som vil være med til at skabe vigtig vækst – og velfærd - i hele lokalområdet.

Nedenfor kan du læse mere om udviklingen i Køge kommune: Hvad der sker, hvordan det er kommet til - og hvorfor udviklingen er vigtig for Køge kommune.

Kommune og kraftcenter

Udviklingsvindene blæser særdeles gunstigt over Køge Kommune i disse år - og i en grad som ikke ret mange andre kommuner oplever.

Det gælder regionens nye universitetssygehus, som alene vil skabe 3.000 nye arbejdspladser. Den nye jernbane fra Ringsted til København med ny station i Køge Nord og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor helt til Køge, som understreger Køge som et vigtigt trafikknudepunkt. Og hertil en ny stor erhvervshavn, udvidelse af Skandinavisk Transport Center, hele byudviklingen med Køge Kyst-projektet – og det nye uddannelsescenter Campus Køge blandt tiltagene i udviklingsstrømmen.

Vores område vil få en helt anden karakter og rolle i takt med, at de store projekter tager form frem mod 2020. ”Sjællands nye kraftcenter” er Køge blevet kaldt.

Samtidig oplever Køge Kommune lige nu vækst inden for blandt andet service, handel, transport og logistik, hvor nye virksomheder i alle størrelser skyder op – og supplerer de store industrier, der traditionelt har trukket for og fortsat har stor betydning. Køge Kommune er også selv i gang med at renovere eller opføre helt nye kommunale bygninger og veje i mange hjørner af kommunen, som vil komme borgerne til gode i hverdagen. 

Selvom de største udviklingsprojekter ligger omkring Køge by, vil aktiviteten og de mange arbejdspladser smitte positivt af på hele kommunen som ringe i vandet – og faktisk også have betydning for størstedelen af Sjælland.

Unik placering og målrettet arbejde

Når der sker så meget udvikling omkring Køge, er det ikke tilfældigt. Køge Kommune har gennem mange år selv arbejdet målrettet for at trække mere aktivitet til området, hvor Byrådet over tid og på tværs af partier har stået sammen om at tænke og planlægge ud i fremtiden. ”Det lange lys har været på”, som vi plejer at sige.

Også omverdenen har fået øjnene op for Køges unikke geografiske placering - både regionalt og nationalt. Tæt på København og forbundet direkte med resten af Sjælland, Fyn og Jylland gennem motorvejsnettet – og med havet lige ved hånden. Samtidig ligger vi lige midt på aksen Hamborg – København – Stockholm, som er forstærket med Øresundsbroen og snart også en Femern-forbindelse.

Køge er på den måde et trafikalt knudepunkt for mange virksomheder og for borgere og pendlere fra store dele af Sjælland. Offentlige myndigheder og flere store virksomheder ser derfor også naturligt mod Køge, når nye beslutninger skal omsættes i konkrete investeringer. Hovedparten af udviklingen i Køge er netop finansieret af statslige og private kroner, mens Køge Kommune selv betaler en mindre del.

Den geografiske placering er et es for Køge Kommune. Men selv esser kræver at blive spillet rigtigt – og indimellem også med is i maven - før de gode stik kan hives hjem. Køge Kommune har selv skubbet på for at få skabt mest mulig udvikling omkring Køge. Nu gælder det om at vi skal få omsat de store projekter til størst mulig gavn for vores område – og selvfølgelig også tage godt hånd om de gener, som store byggepladser vil føre med sig undervejs. 

 

Velfærd og vækst

Når udvikling og de store projekter er vigtige for Køge Kommune, handler det helt grundlæggende om at skabe flere arbejdspladser og mere vækst i området – og dermed gode rammer for hver enkelt af kommunens borgere.

Arbejdspladser og vækst er altafgørende, hvis vi i fremtiden vil kunne sikre god velfærd i kommunen, så også vores børn og børnebørn vokser op i et velfærdssamfund. Lige nu tyder prognoserne nemlig på, at de offentlige budgetter kun bliver mere trængte i årene, der kommer. 

Udover et mere robust lokalsamfund betyder flere og mange forskellige typer arbejdspladser, at der bliver flere indtægter og færre udgifter for kommunen - og dermed penge til at betale for vores skoler, dagtilbud, hjemmehjælp, veje, fritids- og kulturtilbud og de mange andre eksempler på velfærd, vi er vant til i dag.

Vækst er på den måde med til at sikre god kvalitet i kommunens mange velfærdsydelser, som ikke bare kommer nuværende borgere til gode, men også kan være med til at trække nye borgere – og mere vækst – til. De store projekter rummer tilsammen tusindvis af nye arbejdspladser – faktisk bliver der allerede nye jobs i anlægsfasen. Udover nye jobs vil de forbedrede transportmuligheder, nye byrum, attraktive boliger og stærke uddannelsestilbud, der følger med projekterne, være med til at trække endnu flere virksomheder og borgere til området, fordi vi dermed får mere på ’hylderne’.

De mange koordinerede projekter og initiativer virker på den måde positivt ind på hinanden.
Med eksempelvis Køge Kyst projektet vil Køge i de kommende år kunne styrke sin position som regionalt detailhandelscenter med helt nye butikker, som - udover arbejdspladser - skaber nye indkøbsmuligheder lokalt hos os.

Parallelt med udviklingsprojekterne skal der også satses strategisk med udbygning af nye boliger på det rigtige tidspunkt og med det rigtige match. Her spiller ikke kun Køge Kyst-projektet ind med attraktive boliger i Søndre Havn, men også Borup og Herfølge med spændende muligheder for nye og anderledes boligtyper i tæt samspil vores åbne naturområder. Netop udviklingen af også de mindre byområder er i fokus i Kommuneplan 2013 – særligt i forhold til boliger og erhverv.

Vækst og velfærd hænger tæt sammen. Køge Kommune har derfor valgt at arbejde målrettet og langsigtet for at skabe mere udvikling - og dermed mere vækst. For vi vil ikke risikere, at den går lige forbi os. Det handler om fremtidens velfærd for os alle – også de kommende generationer.