Reglerne for seniorjob

Er du bosat i Køge Kommune, har du ret til ansættelse i et seniorjob.

seniorjob

Disse betingelser skal være opfyldt:

  • Du er ledig og medlem af en A-kasse, og
  • Din dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, og
  • Du vil ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag være berettiget til efterløn, når efterlønsalderen nås

Hvis du ønsker at blive ansat i et seniorjob, skal du inden for en frist på tidligst 3 måneder før og senest 2 måneder efter den dag, hvor din dagpengeperiode udløber, anmode Køge Kommune om ansættelse i et seniorjob. Venter du mere end 2 måneder efter udløbet af dagpengeretten med at søge, mister du retten til at få et seniorjob, hvilket i sidste ende kan betyde, at du mister retten til at gå på efterløn.

Hvis du mister dagpengeretten i perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2016, og din ret til seniorjob derfor først indtræder, når du ikke længere er berettiget til at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse efter dagpengeaftalen, skal du først søge tidligst tre måneder før og senest to måneder efter udløbet af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Ansættelse i seniorjob sker efter lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob, og kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter den dag, hvor du har anmodet om et seniorjob. Hvis du ikke ansættes inden for de to måneder, skal kommunen betale kompensation svarende til hidtidig dagpengesats fra det tidspunkt, hvor fristen for at ansætte dig udløb – altså når de to måneder er gået.

Seniorjob kan maximalt vare, indtil du kan gå på efterløn. Løn- og ansættelsesvilkår er overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Du har ikke krav på ansættelse inden for et bestemt område, men vi forsøger at udnytte de kompetencer, du har.

Din A-kasse kan vejlede dig yderligere om rettigheder, muligheder og frister i forbindelse med seniorjob. Har du i øvrigt spørgsmål til seniorjobordningen kan du rette henvendelse til Køge Kommunes Personaleafdeling, hvortil ansøgning om seniorjob ligeledes sendes.