#slipfaglighedenfri

På velfærdsområderne i Køge kommune bruger vi vores faglighed til at gøre en forskel for andre mennesker.

I Velfærdsforvaltningen - som dækker over ældre- og sundhedsområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og borgerservice – er vi over 1.800 medarbejdere, som hver dag møder borgere, som har brug for en faglig indsats fra Køge Kommune. Og alle de møder skal være en god oplevelse og være meningsfulde for borgeren.

Når vi møder et menneske, der er i en livssituation med behov for hjælp og støtte, og som ønsker at leve sit eget selvstændige liv, er det vores opgave at bistå, så den person kan leve et så meningsfuldt hverdagsliv som muligt selv om de i en periode af deres liv eller hele livet har brug for hjælp og støtte.

Derfor lytter vi til borgerens behov og ønsker, og tilpasser vores professionelle indsats, så det understøtter borgerens liv og giver mening for borgeren.

To figurer, der holder en puslespilsbrik hver: En der symboliserer fagpersonens faglighed, og en der symboliserer borgerens viden om eget liv. Tilsammen går de op i en højere enhed.

Som medarbejder i Velfærdsforvaltningen møder du borgeren med din professionelle viden om din faglighed, om hvad der er evidens for og hvad, der virker.

Du kender også rammerne for vores indsats, så du kan slippe din faglighed fri i det gode møde med borgeren.

Når du møder en borger, der har brug for en faglig indsats, har borgeren allerede en masse viden, som er værdifuld for den faglige indsats: ”Hvilke erfaringer har jeg fra mit liv? Hvad er meningsfuldt for mig? Hvordan oplever jeg indsatsen?”


Kom med på holdet - vi vil gøre, hvad vi kan, for at du kan slippe din faglighed fri og være med til at gøre os endnu bedre til at skabe meningsfulde resultater sammen med borgerne.

Og vi har brug for dine nysgerrige spørgsmål og den viden og erfaring, du kommer med.


Her kan du læse, hvordan tre kollegaer slipper deres faglighed fri i mødet med borgeren:

Tine Johnsen, Social- og Sundhedsassistent, Sygepleje og Hjemmepleje

Tine Johnsen

"Hej, jeg hedder Tine.

Jeg er Social- og Sundhedsassistent i Syge- og Hjemmepleje. Jeg bruger hver dag min sundhedsfaglige viden til at støtte borgeren i sine egne mål i livet. Det kan fx være at blive ved med at besøge børne- og oldebørn, spille kortspil med naboerne eller passe sine hunde.

Jeg stiller skarpt på opgaven og på formålet med opgaven ved at være nysgerrig og lære borgeren at kende ved at spørge: ”Hvad er vigtigt for dig?”. Det er med til at skabe den gode relation, som giver borgeren tryghed og tillid til de faglige løsninger, som jeg foreslår. Tryghed og tillid i samarbejdet er især vigtigt, når vi skal samarbejde om de svære eller uvante ting, som kan følge med sygdom eller rehabilitering."


Nesrin Cift, Sagsbehandler, Køge Jobcenter

Nesrin Cift

"Hej, jeg hedder Nesrin og er sagsbehandler i Køge Jobcenter.

Det er min opgave at samarbejde med borgeren om at finde nye muligheder på arbejdsmarkedet for ham eller hende. Jeg går op i at være professionel og møde hinanden med respekt.

Det er min erfaring, at vi finder de bedste løsninger, som borgeren kan se sig selv i, ved at tage udgangspunkt i borgerens drømme fremfor i de barrierer der er, for at borgeren kan komme i beskæftigelse."


Ricky Winther, Hjemmevejleder, Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam (PVV)

Ricky Winther

”Hej, jeg hedder Ricky.

Jeg er socialpædagog, og hver dag møder jeg mange forskellige mennesker i mit arbejde som vejleder. Det stiller krav til min pædagogiske faglighed og til min evne til at tune mig ind på det enkelte menneske.

Mit arbejde er at bidrage til en positiv udvikling i borgerens liv – med udgangspunkt i det, som han eller hun gerne vil opnå for sig selv. Det kræver gode relationer og et åbent samarbejde med tillid og håb om, at det nok skal lykkes.

Sammen skal vi finde den sti, borgeren skal gå for at nå sit mål – enten med mig ved siden af, men allerhelst bagved eller helt selv. En god dag er, når jeg kan høre, at en borger føler sig forstået og hjulpet af vores samarbejde."


FREMFÆRD #slipfaglighedenfri

Køge Kommune har været med i ”FREMFÆRD – mindre bureaukrati mere kerneopgave” som er et samarbejde mellem Køge Kommunes Syge- og Hjemmepleje, FOA og Kommunernes Landsforening. 

Her kan du læse eksempler fra ældreplejen på, hvordan vi samarbejder om bedre løsninger for borgerne