Erhvervsområde

Transport er en essentiel faktor for de fleste virksomheder. Som epicenter for trafikale forbindelser tilbyder Køge Nord erhvervsområder med rigtig gode forudsætninger for at drive virksomhed. Her mødes motorvejene E20, E47 og E55 samt regional- og fjerntogsforbindelser, og med Køge Havn i nærheden er omtrent alle trafikale forbindelser tilgængelige i området omkring Køge Nord.

Udvidelse af erhvervsområdet langs Egedesvej

Vest for Køge Nord ligger Skandinavisk Transport Center (STC) – et erhvervsområde, som huser store transport- og logistikvirksomheder. Der er planlagt for en udvidelse af STC som i første omgang omfatter to nye erhvervsområder, der vil blive placeret langs Egedesvej: STC III samt et stationsnært erhvervsområde.

Læs mere om Skandinavisk Transportcenter.

Erhvervsarealer i Køge Nord

Oversigtkort over eksisterende og kommende erhvervsområder i Køge Nord.

Nyt erhvervsområde i forlængelse af STC

STC III dækker en udvidelse af erhvervsområdet som inddeles i tre delområder i det vestlige område af Køge Nord, som vist på ovenstående oversigtskort.  
Delområderne omfatter STC III del 1, med mulighed for udvidelse med erhvervsområde del 3, og dækker sammenlagt et areal på ca. 40 hektar. De er placeret nær det eksisterende STC, afgrænset af Nordhøj, Egedesvej, Ll. Skensved og det kommende boligområde i Køge Nord. Erhvervsarealet giver mulighed for etablering af større lager- og transportvirksomheder og mindre industri- og håndværksvirksomheder.

Se lokalplan 1084 for første del af udvidelsen af STC III (linket åbner planens PDF direkte fra Plandata.dk).

Nord for Egedesvej udvides erhvervsområdet med STC III del 2, som afgrænses af Skensved Ådal mod nord, og som dækker et areal på ca. 18 hektar. Her er der mulighed for etablering af større lager- og transportvirksomheder såvel som lettere industri med en bygningshøjde på maksimalt 12 meter. 

Se lokalplan 1088 for anden del af udvidelsen af STC III (linket åbner planens PDF direkte fra Plandata.dk)

Stationsnært erhvervsområde nord for Egedesvej

Det stationsnære erhvervsområde dækker et areal på ca. 26 hektar og henvender sig til lettere industri- og håndværksvirksomheder. Det kan være virksomheder der fx arbejder indenfor design og innovation med fremstilling af fødevarer, medico eller grøn teknologi. 

I det stationsnære erhvervsområde vil der være mulighed for at bygge virksomheder i klynger. Med kort afstand til stationsområdet vil det være let tilgængeligt for de medarbejdere der bruger den offentlige transport til og fra arbejde.


Regnvand, vådområder og hensynet til naturen

Skensved Ådal bliver et vådområde der ikke kun bidrager til håndteringen af regnvand og rensning af overfladevand fra erhvervsområdet, men som også byder på et grønt rekreativt område.

Rensningen af vandet sker gennem naturens egne processer, hvor planter og blomster trækker overskydende næringsstoffer ud af jorden. Rensningsanlægget forsinker og tilbageholder også regnvand, så der ikke opstår oversvømmelser.

I udvidelsen af erhvervsarealerne planlægges der for integration af de store transport- og logistikvirksomheder i landskabet, så der tages hensyn til naturen og omgivelserne.

Opdateret af Plan Byg og Miljø 20.10.21