Helhedsplaner

I masterplanen kan du få det fulde overblik over visionerne for Køge Nord.

Masterplanen beskriver de overordnede rammer for hvad, hvor og hvordan, den nye bydel skal udvikles.
 
Masterplanen beskriver og visualiserer, hvordan man indtænker og planlægger for eksempel regnvandshåndtering og infrastruktur i en rekreativ sammenhæng, og hvordan de overordnede greb for boliger og boligstrukturerne skal se ud.

I 2019 besluttede Økonomiudvalget at revidere masterplanen for Køge Nord. Den reviderede masterplan blev vedtaget i Byrådet den 27. august 2019. Du kan læse masterplanrevisionen her.

I den oprindelige masterplan finder du visionerne for erhvervsområdet, som er udeladt i masterplanrevisionen. Du kan læse den oprindelige Masterplan for Køge Nord (2016) her.
Køge Nord snit

Opdateret af Plan Byg og Miljø 05.07.21