Kulturaftalen KulturMetropolØresund

Køge Kommune deltager i KulturMetropolØresund, som er en kulturaftale mellem Kulturministeriet, Region Hovedstaden og 26 kommuner i og omkring hovedstadsregionen.

Målet er at styrke den kulturelle sammenhængskraft i regionen og markere sig stærkt som kulturmetropol i den internationale konkurrence. En metropol, hvor kulturen spiller en afgørende rolle som social, innovativ og økonomisk værdiskaber.

Deltagelsen i KulturMetropolØresund sikrer et kvalificeret samarbejde på tværs af kommunegrænser. Samlet set vil kulturregionen opnå større synlighed og kontakt med det internationale samfund. For Køge Kommune fungerer KulturMetropolØresund som en løftestang for de aktiviteter og indsatser, som er vigtige for vores borgere. 

Læs Kulturaftalen som pdf

Læs mere om KulturMetropolØresund på kulturmetropol.dk  

Køge Kommune deltager i 5 projekter under KulturMetropolØresund:

Festival+

Formålet med Festival+ er at skabe en platform, der hjælper festivaler i kulturregionen med at opbygge volumen til at udvikle sig regionalt til gavn for kommunernes borgere. Projektet Festival+ giver et kvalitativt løft til kommunernes kulturelle aktiviteter, og øger den regionale bevidsthed. 

Deltagende kommuner

Egedal, Helsingør, Gentofte, Køge, Rudersdal, København, Ishøj og Rødovre Kommune.

Golden Days

I 2012 og 2013 har der været fokus på den populære, kulturelle Golden Days Festival, der med temaer som "1950erne" og "filosofi" sammen med Køge Kommunes kulturinstitutioner har skabt kulturaktiviteter af høj kvalitet. I 2014 er temaet "Første Verdenskrig" i anledning af 100-året for dens udbrud. Festivalen varer fra den 5.-21. september.

CPH:DOX ON TOUR

Kommunerne i Festival+ har i 2014 sammen med arrangørerne bag dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX etableret en regional filmfestival, CPH:DOX ON TOUR. Det betyder, at man i uge 43-46 kan opleve unikke visninger af nye dokumentarfilm i Køge. Følg med her på koege.dk, når programmet offentliggøres til september.

Få mere at vide

Følg med her på siden til efteråret, hvor du vil kunne finde programmer for Golden Days og CPH:DOX ON TOUR 2014. Indtil da kan du finde generel information om festivalerne på Golden Days' og CPH:DOX' hjemmesider. Se en video om Golden Days 2013. Læs programmet for Golden Days 2014 her (pdf).

Det aktive byrum

Formålet med Det aktive byrum er at finde nye veje til samspil mellem kommuner, borgere og kulturinstitutioner for at skabe levende og vedkommende byrum for alle.

Deltagende Kommuner

Køge (tovholder), Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Furesø, Allerød og Helsingør. 

Piger skaber byrum 

I 2012-2013 har projektet fokuseret på udvikling af nye, mobile faciliteter til piger i alderen 13-17 år. Undersøgelser viser nemlig, at denne målgruppe ikke benytter sig af de parkouranlæg, skaterramper og boldbaner, som mange kommuner investerer i. De syv kommuner i projektet har derfor gennemført dialogforløb med unge piger, for at undersøge, hvad der skal til for at gøre dem aktive i byrummet. Kunstnere og designere deltog for at kickstarte den kreative idéudvikling.

Læs pressemeddelelsen om aktiviteterne i Køge

Hent de to foldere om projektet:

PIGER SKABER BYRUM - Ideer til dialog og inddragelse af unge piger i byudviklingen og

PIGER SKABER BYRUM - Ideer til faciliteter og byrum for piger 

Seminar for piger

Lørdag den 22. juni 2013 blev aktiviteterne i Køge afsluttet med en udstilling på Torvet. Herefter samledes alle deltagerkommuner til et seminar på Kulturhuset Galaksen i Værløse. Her holdt projektets deltagere oplæg og pigerne blev interviewet om deres brug af byen og ønsker til nye faciliteter og steder.

Se video fra Torvet i Køge

Se video fra Værløse med piger fra Køge

Læs pressemeddelelsen om seminaret i Værløse 

Hjertevenner

På baggrund af pigernes ideer og forslag til byrum har designer Cemile Høyer og snedker Nicolaj Bo designet vippemøblet Hjertevenner, der i løbet af 2014 er på turné rundt i de medvirkende kommuner. Følg og "like" Hjertevenner på facebook.

Placemaking: Et byudviklingsprojekt 

I 2014-15 har Det aktive byrum sat fokus og kulturel byudvikling gennem kunstneriske indgreb i byrummet, borgerinddragelse og midlertidighed. KØS Museum for kunst i det offentlige rum har sammen med de syv kommuner udarbejdet en beskrivelse af en proces, der skal give en større viden om stederne i byen, deres potentiale og om borgernes ønsker til dem.

Aktiviteterne i 2014-15 går under betegnelsen Placemaking og du kan læse projektbeskrivelsen som pdf

Kreative Børn

Formålet med Kreative Børn er at stimulere børns kreative og sociale kompetencer. Det gør vi blandt andet gennem et samarbejde med Dansehallerne og Busters Medieakademi, der også afholder kurser for lærere og pædagoger.  

Deltagende kommuner

Albertslund, Allerød, Frederikssund, Greve, Gladsaxe, Helsingør, Halsnæs, Herlev, Ishøj, Køge, Lyngby‐Taarbæk og Stevns Kommune. 

Gratis kurser og workshops

I 2012 blev de gratis kurser og workshops udbudt til skoler og daginstitutioner, mens der i 2013 er fokus på skolerne. Formålet er at afprøve forskellige typer af kreative forløb og bruge erfaringerne til at arbejde videre med kreative tilbud lokalt i Køge Kommune. 

Kreativ kortlægning

Flere og flere undersøgelser viser, at kreative fag styrker både indlæringsevner og sociale kompetencer hos børn. Udover de konkrete tilbud om gratis workshops og kurser, arbejder projektets 12 kommuner på at kortlægge de kreative tilbud, der findes for børn fra - vuggestue til udskoling - i hele regionen. Kortlægningen skal bruges til at videreudvikle området på baggrund af de styrker og svagheder, der viser sig.  

Netværk mellem kulturtilbud, skoler og daginstitutioner

Projektet handler også om at skabe et godt netværk imellem kulturaktører, skoler og dagtilbud. Et netværk, der skal sikre at børneinstitutionerne får den rette viden om kommunens kulturtilbud og at kulturinstitutionerne får indblik i skoler og daginstitutionernes virkelighed. 

Se tre videoer om Kreative Børn:

Kreative børn – dans i 4. klasse 

Kreative Børn - den æstetiske læreproces

Kreative Børn – digitale medier i 7. klasse   

Teaterbattle Mungo Park

Teaterbattle hører under indsatsområdet ’Unge og Kultur’. Projektet skal gennem det tætte samarbejde med teatret Mungo Park i Allerød bidrage til at stimulere talentudviklingen indenfor scenekunst i regionen. 

Deltagende kommuner

Gladsaxe, Allerød og Køge Kommune.

Teaterbattle på Tapperiet 

I Køge Kommune er Tapperiet tovholder på Teaterbattle og i 2013 afholdes selve teaterdysten her den 17.-19. oktober. 

Få mere at vide

Læs mere om Teaterbattle på teaterbattle.dk

Udvikling af rammer for idræt og bevægelse

Projektet vil kortlægge regionens idrætsfaciliteter med henblik på en fremadrettet koordinering af anvendelsen på tværs af kommunegrænserne – samt skabe grundlag for en regional strategi for anvendelse, etablering og udvikling af specielle idrætsanlæg.  

Deltagende kommuner

Albertslund, Ballerup, Gentofte, Greve, Herlev, Køge, Roskilde, Rudersdal og Københavns kommune. 

Projektet består af følgende fire sammenhængende delelementer:

  • Kortlægning af udvalgte faciliteter i regionen.
  • Koordinering af anvendelse af eksisterende specialiserede anlæg i regionen.
  • Udvikling af fælles strategi for anvendelse, etablering og udvikling af specielle idrætsanlæg (f.eks. skøjtehaller, atletikanlæg o.l.) herunder og i tilknytning hertil talentarbejde, uddannelsessamarbejde o.l.
  • Strategi for en satsning på events herunder specielt fokus på kortlægning af elementer som infrastruktur, overnatningsmuligheder o.l. 
Kontakt Kultur og Idræt
Opdateret af Køge Kommune 30.08.21